Den internationale dimension i folkeskolen

15-09-2003

Formålet med evalueringen er at identificere og vurdere aspekter, der har betydning for at den internationale dimension inddrages i undervisningen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2003

ISBN: 87-7958-124-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Særlige forløb

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole