Efter- og videreuddannelse af undervisere på mellemlange videregående uddannelser

27-10-2003

Rapporten undersøger efter- og videreuddannelse af undervisere på mellemlange videregående uddannelser (MVU).

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2003

ISBN: 87-7958-096-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse