Vilkår for pædagogisk udviklingsarbejde

15-07-2003

I rapporten fremlægges evalueringen af de pædagogiske enheder Center for Didaktik og Metodeudvikling ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og CBS Learning Lab ved Handelshøjskolen i København (CBS).

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2003

ISBN: 87-7958-107-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse