Maglegårdsskolen - en forældreundersøgelse

01-02-2003

Rapporten afdækker forældrenes generelle tilfredshed med skolens implementering af ny pædagogik og nye undervisningsformer og ser både på positive aspekter og muligheder for forbedringer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2003

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Kvalitetsudvikling

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole