Læreruddannelsen

12-08-2003

Fokus i evalueringen er vægtningen af fag i uddannelsen, linjefagsmodellen, bacheloropgaven, praktikken, seminariernes studieordninger, de studerendes forudsætninger, gennemførelse og frafald og endelig kvalitetssikringen i uddannelsen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2003

ISBN: 87-7958-123-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Læreruddannelsen

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse