Kriterier for godt kvalitetsarbejde

23-04-2003

Notatet indeholder en liste over de kriterier EVA har udarbejdet for godt kvalitetsarbejde. Kriterierne danner grundlag for evalueringen af de universitære tyskuddannelser, men kan benyttes af alle videregående uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2003

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse