Profiler på hhx og htx

20-11-2002

Evalueringen tager udgangspunkt i de eksisterende overordnede målsætninger og undersøger, hvad der kendetegner kvalitet i undervisningen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2002

ISBN: 87-7958-033-5 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse