Folkeskolens afgangsprøver - Prøvernes betydning og sammenhæng med undervisningen

16-11-2002

Rapporten belyser sammenhængen mellem tilrettelæggelsen af den daglige undervisning og folkeskolens afgangsprøver.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2002

ISBN: 87-7958-076-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole