Efteruddannelse af lærere på erhvervsskoler og AMU-centre

31-03-2002

Evalueringens kortlægger og vurderer: behovet for efteruddannelse af lærere, de skolemæssige rammer for efteruddannelse, skolernes tilrettelæggelse og prioritering af efteruddannelse samt i hvilket omfang den eksisterende efteruddannelse dækker behovene.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2002

ISBN: 87-7958-062-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan 

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse