A Key to Change: School Improvement through Self-evaluation

01-02-2002

This publication presents the result of the process of the pilot project in the primary schools that EVA initiated in 2000.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2002

ISBN: 87-7958-034-03 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole