Artikel

Early starters: Gør engelskundervisning fra 1. klasse danske børn bedre?

07-12-2022
Artikel

Bliver eleverne egentlig bedre til engelsk af at have engelskundervisning fra 1. klasse? EVA har gennemgået forskning på området.

Forælder til børn i 1. klasse kan op til jul godt opleve, at de så småt skal til at vare sig for at tale på engelsk om børnenes gaver, når de er til stede.

Men på den lange bane er det ingen selvfølge, at en tidlig start på engelskundervisningen gør eleverne dygtigere.

Det viser en ny gennemgang af europæisk forskning i og pædagogisk-didaktisk litteratur om fremmedsprogsundervisning, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) står bag.

Begrænset eksponering for engelsk

Forskning fra bl.a. Tyskland, Spanien og Schweiz viser, at devisen ”jo tidligere, des bedre” kun gælder i de såkaldte naturalistiske kontekster, dvs. når børnene hyppigt og intenst eksponeres for et fremmedsprog i naturlige sammenhænge, fx i familien i hverdagen, hvor et familiemedlem taler et andet sprog.

Men devisen gælder altså ikke bare af sig selv, når barnet får fremmedsprogsundervisning i skolen, hvor engelskundervisningen ofte kun foregår en-to timer om ugen i 1. og 2. klasse.

Det giver ikke på den lange bane børnene et større ordforråd eller bedre kompetencer til at formulere sig på engelsk, viser forskningen.

”De europæiske erfaringer peger på, at alle elever - uanset alder og uanset om de er startet tidligt eller sent - kan gøre store fremskridt på kort tid, men det kræver, at undervisningen er intensiv, dvs. med et vist omfang og hyppighed,” siger chefkonsulent Chantal Pohl Nielsen fra EVA, der står bag forskningsgennemgangen.

Hvornår starter børn i andre lande på engelsk?

 • Polen: 5 år
 • Grækenland: 6 år
 • Italien: 6 år
 • Norge: 6 år
 • Spanien: 6 år
 • Danmark: 7 år
 • Sverige: 7 år (kan variere)
 • Portugal: 8 år
 • Tyskland 8 år
 • Ungarn: 9 år

Kilde

Key Data on Teaching

Languages at School in Europe – 2017 Edition

Vigtigt at motivere børnene gennem legende tilgang

Børn, der starter tidligt på engelsk, kan dog sagtens få noget ud af det alligevel, viser forskningen.

”Engelsk fra 1. klasse kan være positivt for elevernes motivation for i det hele taget at tilegne sig fremmedsprog, fordi sprogtilegnelsen starter mundtlig og legende, og børnene får succesoplevelser,” siger Chantal Pohl Nielsen.

”Børnene kan sagtens få glæden og nysgerrigheden ved sproget, men kunsten er at fastholde motivationen, efterhånden som eleverne bliver ældre, og undervisningen skifter karakter og i højere grad bliver mere skriftlig,” påpeger Chantal Pohl Nielsen.

Lærerens kompetencer tæller

Ud over omfanget af undervisningen tæller kvaliteten naturligvis også, når det kommer til elevernes udbytte.

Hvis den tidlige engelskundervisning skal være lærerig og udviklende for eleverne, skal den tilrettelægges, så den er motiverende og tager højde for elevernes kognitive udvikling og forskellige forudsætninger.

”God engelskundervisning forudsætter, at lærerne selv har gode sprogkompetencer og kendskab til begynderdidaktik og metoder til at undervise elever i den aldersgruppe. Det er vigtigt at bemande engelskundervisningen med fagkompetente lærere, ” siger Chantal Pohl Nielsen.

I skoleåret 2021/2022 var det imidlertid 66 % af engelskundervisningen i 1. klasse, der var planlagt gennemført af en lærer med engelsk som undervisningsfag eller lignende kompetencer.

Til sammenligning varetages 93-96 % af engelsktimerne i udskolingen af faguddannede lærere.

3 vigtige overvejelser om engelskundervisning

Chefkonsulent Chantal Pohl Nielsen peger på, hvad det er vigtigt at overveje, når man organiserer engelskundervisningen i indskolingen.

 1. Skal børnene have én engelsktime om ugen året rundt, eller kan vi samle undervisningen i mere intense forløb (som i 2 timer om ugen spredt ud over et halvt år)?
 2. Hvordan sikrer vi, at vi bemander undervisningen med fagkompetente lærere?
 3. Hvordan sikrer vi, at vi holder fast ved børnenes motivation for at lære fremmedsprog, når undervisningen i de ældre klasser alt andet lige bliver mere skriftlig?

Fakta om engelskundervisning i Danmark

Siden 2014 er eleverne i folkeskolen blevet undervist i engelsk fra 1. klasse, hvor det tidligere først var fra 3. klasse. Det skete som et resultatet af folkeskolereformen og var en stor forandring, fordi engelskundervisningen nu introduceres på et alderstrin, hvor eleverne er ved at lære at læse og skrive på dansk. Dét stiller nogle helt særlige krav til begynderdidaktikken, så den passer til de yngstes elevers måder at lære på.

 • I 2014 blev engelskundervisningen fremrykket fra 3. til 1. klasse.
 • I 2004 blev engelskundervisningen fremrykket fra 4. til 3. klassetrin

Relateret indhold

En del af:

Engelsk

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole

Læs materialet bag artiklen