Artikel

3 ting enhver skoleleder bør vide om det professionelle læringsfælleskab

06-11-2018
Artikel Grundskole

Hvad kan I på jeres skole gøre for, at skolens team som en selvfølge drøfter pædagogiske spørgsmål helt tæt på undervisningen? Få en vejledning i dette hæfte, der baserer sig på 41 kommuners erfaringer med professionelle læringsfælleskaber.

Selvom man som lærer står alene i den konkrete dansktime i 4.b, så oplever et team, der arbejder som professionelt læringsfællesskab, i større grad at have et fagligt fællesskab, der sikrer, at man ser undervisningen som et fælles anliggende, hvor man deler didaktiske udfordringer og er sammen om at løse dem.

Bliv klogere af erfaringerne fra 41 kommuner

I et nyt hæfte, som EVA har udarbejdet for A.P. Møller Fonden, finder du, der er skoleleder, en række konkrete råd og eksempler på, hvad I på jeres skole kan gøre for at få det fulde udbytte af, at lærere og pædagoger arbejder som professionelle læringsfællesskaber, så undervisningen og elevernes læringsmuligheder i sidste ende bliver bedre.

Hæftet bygger på en analyse af erfaringerne fra skoler og forvaltninger fra 41 kommuner, som alle har arbejdet med at udvikle professionelle læringsfællesskaber, kombineret med viden fra forskningen i professionelle læringsfællesskaber.

Download hæftet: Professionelle læringsfællesskaber – tættere på undervisningen

Her er de 3 ting, der skal til for at udvikle professionelle læringsfællesskaber:  

1. Undervisningen er et fælles anliggende for teamet

Gør det til en fælles opgave for teamet at gennemføre undervisningen på en årgang eller i et fag bedst muligt: Det betyder fx, at man deler didaktiske udfordringer med hinanden, afprøver ideer og udveksler erfaringer. Man fortæller hinanden om sin undervisningspraksis og inviterer gerne hinanden ind til observationer, og man laver fælles aftaler, der forpligter.

”Vi har fået et fælles fokus på tingene. Vi bliver nødt til at tale sammen om, at ’det nu er feedback, det handler om - hvordan gør vi det i teamet’. Det har gjort en kæmpe forskel. Vi arbejder sammen på en helt anden måde om børnene. Det er vores elever, alle sammen, hele årgangen. Jeg er ikke kun Y-klassen” (Citat fra en vejleder i undersøgelsen)

2. Teamet har fokus på elevernes læring

Hvad skal eleverne lære og hvordan? Hvordan ved vi, om de har lært det, der var hensigten? Og hvad kan vi gøre bedre fremover? Disse spørgsmål skal være et vigtigt omdrejningspunkt for et team, der er optaget af elevernes læring, og som hele tiden vil blive klogere på sammenhængen mellem den måde, som undervisningen gennemføres på, og det, eleverne rent faktisk lærer.

”En ting er, at jeg selv synes, at et forløb, jeg har lavet om jernalderen, er vildt spændende – vi skal på tur og alt muligt. Men hvad er det egentlig, eleverne skal tage med sig?” (Citat fra en vejleder i undersøgelsen)

3. Ledelsen skaber tydelige rammer for og prioriterer det professionelle læringsfællesskab

Uden en stærk ledelse, der bakker op om arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, er det svært at føre ambitionerne ud i livet. Derfor er det vigtigt, at man som ledelse er god til at kommunikere, hvorfor skolen skal arbejde med professionelle læringsfællesskaber, og hvordan den skal gøre det. Ledelsen skal også engagere sig helt ind i det enkelte teams arbejde, fx ved at være med i teammøder.

”Vi kan ikke læne os tilbage og sige, at det nok kører af sig selv, bare fordi vi har skabt en struktur. Næste skridt er jo netop, at man kommer på besøg i de forskellige team.” (Citat fra en leder i undersøgelsen).

Download og test jer selv

Download hæftet "Professionelle læringsfællesskaber – tættere på undervisningen” og få et redskab, du som leder kan bruge til at bringe jer tættere på ambitionen om at blive et professionelt læringsfællesskab.

I hæftet finder du også et barometer, hvor du kan tage temperaturen på jeres egen praksis og se, hvor tæt I er på det professionelle læringsfællesskab.

Mere fakta om hæftet

  • A.P. Møller Fonden har gennem de sidste år ydet støtte til en lang række skoleudviklingsinitiativer, hvoraf en stor del har fokus på at udvikle professionelle læringsfællesskaber.
  • Fonden har bedt EVA om at indsamle og videreformidle de vigtigste erfaringer fra de mange initiativer i hæftet ”Professionelle læringsfællesskaber – tættere på undervisningen”
  • Alle skoler og skoleforvaltninger i de 41 kommuner, som har deltaget i erfaringsopsamlingen, modtager hæftet med posten. Derudover er det muligt at downloade www.apmollerfonde.dk

Relateret indhold

Anne Breinhold Olsen
Chefkonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte