Professionelle læringsfællesskaber

Et professionelt læringsfællesskab er et professionelt samarbejde, der understøtter lærernes praksisnære kompetenceudvikling, hvilket kan være med at styrke og udvikle undervisningen, så eleverne lærer mere. EVA har udgivet en række inspirationsmaterialer til dig, der er skoleleder eller skolelærer. 

Artikel

Fag- og klasseteam kommer tættest på at arbejde som professionelle læringsfællesskaber

Det er oftest de mindre fag- og klasseteam, der arbejder mest som professionelle læringsfællesskaber, hvor lærerne har de bedste forudsætninger for sammen at komme tæt på undervisningen og have fælles didaktiske og pædagogiske refleksioner. I sidste ende til gavn for elevernes udbytte af undervisningen og lærernes egen professionelle udvikling.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om professionelle læringsfællesskaber

Udgivelser om professionelle læringsfællesskaber