Artikel

Forvaltning og skoleledelse ser forskelligt på balancen mellem indsatser og ressourcer

31-01-2019
Artikel Grundskole

Mange vil meget på skoleområdet, og skolelederne oplever et konstant pres for at sætte nye indsatser i gang. Også fra deres egne forvaltninger. De oplever imidlertid hverken, at der bliver prioriteret tilstrækkeligt i indsatserne eller arbejdet med balancen mellem indsatser og ressourcer. Det viser en undersøgelse fra EVA.

Skoleledere: behov for bedre balance mellem indsatser og ressourcer

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at forvaltning og skoleledelse ser forskelligt på balancen mellem indsatser og ressourcer. Mens 91 % skolecheferne i forvaltningen angiver, at der i høj eller nogen grad tages hensyn til skolernes ressourcer, når der sættes nye indsatser i gang, deles denne opfattelse af 26 pct. af skolelederne. 80 pct. af skolecheferne angiver desuden, at der i høj eller nogen grad er fokus på at diskutere om eksisterende indsatser skal lukkes ned. 27 pct. af skolelederne deler den opfattelse.

Konsulent Mette Riisgaard Hansen, der er projektleder for undersøgelsen, forklarer:

”Når vi ser så stor en forskel på deres opfattelse af, om der tages hensyn til skolernes ressourcer, tyder det på et behov for bedre kommunikation om, hvad det vil sige. Hvis skolerne skal have mulighed for at arbejde kvalificeret med at udvikle deres pædagogisk praksis, kræver det, at forvaltning og skoleledelse i samarbejde prioriterer i indsatserne,” siger Mette Riisgaard Hansen, der peger på, at forvaltningen bør sætte rammen for en konstruktiv dialog.

Skolelederne har et ansvar for at lede opad

”Der er en asymmetrisk relation mellem skoler og forvaltning. Og derfor bør forvaltningen gå forrest. Men skolelederne skal også sørge for at lede opad og være tydelige omkring deres egen kapacitet til at sætte indsatser i gang,” siger Mette Riisgaard Hansen.

Hvor kommer presset for indsatser fra?

86 % af skolelederne svarer i undersøgelsen, at de i høj eller i nogen grad oplever et pres fra forvaltningen om at sætte nye indsatser i gang. De oplever ligeledes et pres fra ministeriet (82 %) og fra lokalpolitikerne (71 %). Skolecheferne oplever, at presset for at sætte nye indsatser i gang primært kommer fra lokalpolitikerne, dernæst fra ministeriet og endelig fra skolelederne selv. Således svarer hhv. 77 %, 73 % og 50 % af skolecheferne, at de i høj grad eller i nogen grad oplever et pres fra disse aktører for at sætte nye indsatser i gang.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget i efteråret 2018 blandt alle landets skolechefer og en stikprøve blandt skoleledere. Undersøgelsen bygger oven på undersøgelsen Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel (2017), der på baggrund af interviews i tre kommuner kortlagde tre områder, hvor samarbejdet er udfordret. Det drejer sig om data, sparringsrelationen og samarbejdet om indsatser.

Relateret indhold