Artikel

Sådan kan du blive en dygtigere pædagogisk leder

07-11-2017
Artikel Grundskole

Et redskab guider dig og dine kolleger i ledelsen til at arbejde med jeres praksis, så I bedst muligt styrker jeres elevers læringsmuligheder

Hvordan bliver du en dygtigere pædagogisk leder, og hvordan kan du arbejde med din praksis, så din ledelse bedst muligt styrker dine elevers læringsmuligheder? Her er et udviklingsredskab, der kan hjælpe dig til at blive en dygtigere pædagogisk leder.

Måske læste du artiklen om god pædagogisk ledelse i sidste nyhedsbrev. Hvis du anvender redskabet sammen med notatet, får du hjælp til at sætte retning for, hvordan du som leder, gerne sammen med din ledelsesgruppe, kan udvikle den pædagogiske praksis på din skole eller uddannelsesinstitution.

Udviklingsredskabet guider jer gennem tre faser fra beskrivelse af jeres nuværende praksis over analyse af jeres ledelsesarbejde til I til sidst skal sætte mål for jeres praksis, så I udvikler arbejdet med elevernes læring.

Som ledelsesgruppe kan I bruge redskabet til en systematisk ­drøftelse af, hvordan I varetager jeres pædagogiske ledelsesopgave

Relateret indhold

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte

Læs materialet bag artiklen