Artikel

Inspiration fra viden og praksis: Sådan støtter skoler og kommuner nyuddannede lærere

31-07-2023
Artikel Grundskole

Mentorordninger, undervisningsobservation og introforløb. Det er nogle af de indsatser, som nyuddannede lærere kan have gavn af i deres første job. I et nyt katalog, udarbejdet med tæt involvering af nyuddannede lærere og kommunale forvaltninger, deler EVA viden fra forskning og erfaringer fra praksis om, hvordan skoler og kommuner kan støtte nye lærere til en bedre start på lærergerningen.

“Dét at høre andre nyuddannede have de samme – eller værre – udfordringer, at de også er frustrerede, kede af det eller synes, at noget er træls en gang imellem, det er faktisk rart. At man ikke står alene med den følelse”.

I disse dage vender elever landet over tilbage til skolebænken, og samtidig er det første skoledag for en masse nyuddannede lærere, som skal til at stå med ansvaret for undervisningen. Og som citatet fra en nyuddannet lærer fra Aarhus Kommune illustrerer, kan overgangen til lærerlivet godt opleves som hård og frustrerende, og som nyuddannet kan man have brug for hjælp til at lande godt i sit første lærerjob.

Et nyt katalog, EVA har udarbejdet for KL og DLF, giver indsigt i danske og internationale undersøgelser om og forskning i, hvordan nyuddannede lærere kan støttes i overgangen fra uddannelse til job. Det giver også helt nye og konkrete eksempler på, hvordan seks kommuner arbejder med at støtte deres nyuddannede lærere via indsatser som mentorordninger, undervisningsobservation og introforløb. EVA har både talt med nyuddannede lærere i kommunerne og med repræsentanter for forvaltningerne.  

Mentorordninger giver tryghed

“Der er en tryghed i, at man har et sted at gå hen, hvor personen skal give sig tiden, fordi de har fået en lektion i skemaet til at være mentor”

Sådan siger en nyuddannet lærer fra Rødovre Skole, hvor man har en mentorordning, hvor der både er fokus på co-teaching i klasseværelset og på skemalagte mentormøder. Helt konkret har den nyuddannede 30 tolærertimer sammen med sin mentor, og derudover er der afsat 30 timer til skemalagte mentormøder. Skolen har lagt vægt på at afsætte timer til mentormøderne, for at den nyuddannede ikke selv skal tage initiativet til at opsøge mentoren.

Og netop det er de nyuddannede lærere, som EVA har talt med, glade for. De oplever, at det er nemmere for dem at henvende sig til deres mentor, når mentoren har fået afsat arbejdstid til at give sparringen.

Undervisningsobservation kan afstive og inspirere

Et andet eksempel på et tiltag, der skal få nyuddannede lærere til at falde godt til på skolen, er undervisningsobservation.  Det kan både være en skoleleder eller erfaren lærer, der observerer de nyuddannede og giver sparring efterfølgende, eller det kan være de nyuddannede, der observerer mere erfarne kolleger i føl-ordninger, hvor de får mulighed for se, hvordan andre lærere håndterer et klasselokale.

På en skole i Køge Kommune siger en nyuddannet lærer om sin oplevelse med undervisningsobservation:

“Klasserumsledelse kræver øvelse, og jeg er der ikke endnu. Men så var det dejligt for mig, at jeg kunne se og lade mig inspirere af, hvordan andre lærere gør, og hvad der virker for dem”.

De nyuddannede lærere peger på, at undervisningsobservationen særligt giver dem input til de elementer, der ligger uden for det faglige indhold i undervisningen som fx relationsarbejde og klasserumsledelse. En nyuddannet lærer fortæller bl.a. at hun kan hvile mere i rollen som klasselærer, fordi skolelederen ”sagde god” for hendes autoritet i klasseværelset i forbindelse med en undervisningsobservation.

Introforløb giver mulighed for netværk af nyuddannede på tværs af skoler

Mange kommuner arrangerer introforløb for nyuddannede lærere, for at støtte dem i opstarten af deres lærerjob. Introforløbene kan tilrettelægges på mange forskellige måder, og mange kommuner arrangerer dem i samarbejde med lokale lærerkreds eller – forening.

Introforløbene indeholder typisk en introduktion til de aspekter ved lærerjobbet, der ikke handler om undervisningens fagspecifikke indhold, fx forældresamarbejde eller klasserumsledelse, og de har ofte en ambition om at være praksisrettet. Herudover kan der være en introduktion til kommunale ressourcepersoner og sparringspartnere, til ansættelsesvilkår samt den lokale lærerkreds eller forening.

Introforløbene indeholder også naturligt et socialt aspekt, da introforløb, der er gennemført af kommunen, danner rammer for, at nyuddannede kan mødes på tværs af skoler. Som en nyuddannet lærer fra Køge kommune beskriver det:

“Det er især godt at snakke med de andre nyuddannede på tværs af skoler, som man kan sparre med. Man kan komme helt ny og frisk og sige: ”Jeg synes virkelig, det er udfordrende, når eleverne ikke rækker hånden op, når jeg beder dem om det, eller når der er uro i klassen. Hvad gør I?”.

I inspirationskataloget får du

  • Relevante pointer fra dansk og international forskning om, hvordan nyuddannede lærere kan støttes i overgangen fra uddannelse til job.
  • Konkrete eksempler fra skoler og kommuner på, hvordan nye lærer kan støttes, både gennem nære indsatser og gennem organisatoriske rammer og generelle vilkår.
  • Refleksionsspørgsmål til at inspirere og sætte gang i dialogen om jeres eget arbejde med støtte til nyuddannede lærere.

Kataloget kan bruges af skoler og kommunale forvaltninger og giver viden om og inspiration til hvordan man kan støtte nyuddannede lærer i deres første job.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen