Artikel

Tidlig SFO bør have fokus på relationer og børns fællesskab

23-01-2023
Artikel Grundskole

Flere og flere børn går i tidlig SFO, inden de begynder i skole, men der er begrænset viden om, hvilke rammer der er omkring børnene, og hvordan deres hverdag ser ud. En ny EVA-undersøgelse giver et indblik.

Børns liv er fyldt med overgange. Det sker, når de forlader hjemmet og begynder i vuggestue eller dagpleje, når de fortsætter i børnehave og videre i skole. Men for en større og større gruppe børn er der kommet en ekstra overgang ind i form af tidlig SFO, som ligger mellem børnehave og skolestart.

Det er i sig selv ikke et problem. Men overgangene er potentielt udfordrende for børn, fordi de kan medføre forandringer, som barnet ikke nødvendigvis ved, hvordan det skal håndtere. Derfor er det vigtigt, hvordan rammerne omkring børnene er i de måneder, de går i tidlig SFO.

En ny EVA-undersøgelse, der bygger på svar fra 1002 SFO-ledere, giver et indblik i netop det. Den viser blandt andet, at de tidlige SFO’er er optaget af at organisere en fast ramme, som børnene kan danne relationer indenfor, men der er også institutioner, der ikke arbejder med det.

81 procent af SFO-lederne svarer i undersøgelsen, at de i høj grad prioriterer, at børnene er sammen med en fast gruppe af børn. Samtidig angiver 17 procent, at de i nogen grad prioriterer det, mens tre procent svarer, at de i mindre grad eller slet ikke prioriterer det.

”Der kan være potentiale ved at også disse institutioner sætter mere fokus på organisering og dennes betydning for børnenes sociale relationer og deltagelse i fællesskaber. Vi skal huske på, at der er tale om børn på 5-6 år, som stadig har brug for hjælp til at danne relationer og komme med i fællesskaber. Og at være en del af et fællesskab er helt grundlæggende for, at barnet har mod på at kaste sig ud i nye udfordringer i skolen, og at barnet føler, at det hører til i skolens nye sammenhænge,” siger Dina Celia Madsen, chef for dagtilbudsområdet i EVA.

Tidlig SFO er slået sammen med SFO i flere timer

En andet centralt resultat i undersøgelsen er, at mange børn i tidlig SFO tilbringer en relativt stor del af dagen sammen med de almindelige SFO-børn. I 67 procent af de tidlige SFO’er er børnene sammen med resten af SFO’en i tre timer eller mere. Og fem procent er sammen med resten af SFO’en i 5-6 timer.

Det understøttes af en tidligere VIVE-undersøgelse af normeringen i SFO, der viser, at normering for børn i tidlig SFO kl. 11.00 i gennemsnit er 7,5 indskrevne børn pr. planlagt pædagogisk personale, mens den om eftermiddagen kl. 14.45 stiger til i gennemsnit 11,6 indskrevne børn pr. planlagt pædagogisk personale.

”Gode sociale relationer og fællesskaber handler både om barn-barn-relationer og relationen mellem barnet og det pædagogiske personale i den tidlige SFO. Når vi kan se, at antallet af børn pr. personale er markant højere dele af dagen, er det særligt vigtigt at have opmærksomhed på, at børnene i tidlig SFO også understøttes på de tidspunkter af dagen,” siger Dina Celia Madsen.

Andre pointer i undersøgelsen er, at april er den måned, hvor flest tidlige SFO’er starter op (41 %), efterfulgt af maj (37 %) og marts med (18 %). Samtidig svarer 45 procent, at det ofte eller altid sker, at pædagogisk personale fra dagtilbud følger med et eller flere børn i en eller flere dage i forbindelse med overgangen til tidlig SFO. 26 procent svarer, at det aldrig sker.

En del af:

Tidlig SFO

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn

Læs materialet bag artiklen

Relateret indhold