Artikel

Tidlig SFO betyder skoleforberedelse for flere og flere børn allerede som 4-årige

15-02-2022
Artikel Grundskole

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser at flere og flere kommuner benytter sig af tidlig SFO. Det betyder, at børn i en stadigt tidligere alder skal forholde sig til skolen igennem skoleforberedende aktiviteter i børnehaven. Men vi mangler viden om, hvordan de skoleforberedende aktiviteter tilrettelægges, og hvad det tidlige stop i børnehaven betyder for børnenes trivsel og udvikling.

Kommunernes brug af tidlig SFO har i øjeblikket stor politisk bevågenhed og med god grund. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser at flere og flere kommuner benytter sig af tidlig SFO, vel at mærke uden at vi har viden om, hvad starten i tidlig SFO betyder for børnene.   

Børn skal forholde sig til skolen i en tidligere alder

Når børnene starter tidligere i SFO, får det også betydning for deres tid i børnehaven. Børnehaven skal begynde at skabe sammenhæng til børnehaveklassen et år før børnene starter i skole eller tidlig SFO. Det er bestemt af dagtilbudsloven fra 2018. Det vil sige, at et barn, der skal starte i tidlig SFO i maj, allerede et år inden starten i SFO bliver en del af det skoleforberedende arbejde i børnehaven. Hvis barnet er et af de yngste i sin nye klasse, vil det være 4 år, når det skoleforberedende arbejde starter.

”Vi ved, at børn udvikler deres kognitive og sociale kompetencer via leg, og det kan være en hårfin balance at aktivere børn i den alder med tanke på den forestående skolestart. Legen er et vigtigt element i lovgrundlaget for børnehaveklassen, så arbejdet for at skabe sammenhæng til børnehaveklassen behøver ikke at være så forskelligt fra det, børnene ellers møder i daginstitutionen. Men vi ved meget lidt om, hvordan det skoleforberedende arbejde tilrettelægges og endnu mindre om, hvilken betydning den tidligere skolestart har”, fortæller EVA’s områdechef for dagtilbud for børn, Dina Celia Madsen.

Hver anden skole benytter tidlig SFO

EVA’s undersøgelse viser, at mere end hver anden skole benytter en skolestartsmodel, hvor børnene starter i SFO, inden de starter i børnehaveklassen. De fleste børn, der starter på skoler med tidlig SFO, starter i april (på 38 % af skolerne) eller maj (37 %). Resten af børnene starter i tidlig SFO i marts, juni og nogle sågar i februar. Brugen af tidlig SFO har været stigende de seneste 15 år, og udviklingen ser ud til at fortsætte. 70 % af de skoler, som har planlagt en ændring af deres skolestartsmodel, vil gå over til skolestart med tidlig SFO.

Men vi mangler viden om fordele og ulemper ved tidlig SFO, forklarer Dina Celia Madsen:

”Det er tankevækkende, at så mange kommuner benytter en skolestartsmodel med tidlig SFO uden at der bliver fulgt op på, hvad det betyder for børnenes trivsel og udvikling, og uden at vi har viden om, hvordan tidlig SFO bliver udmøntet i de forskellige kommuner og skoler. Derfor hilser vi Børne- og Undervisningsministerens initiativ til en ny undersøgelse velkommen og håber, at den både giver viden om, hvordan tiden i dagtilbuddet op til skolestart og tiden i tidlig sfo tilrettelægges, og hvad det betyder for børnene”.

En del af:

Tidlig SFO

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn

Læs materialet bag artiklen

Relateret indhold