Interview

Områdechefer: Vi bør se på, hvordan tidlig SFO påvirker børnenes trivsel og udvikling

06-12-2021
Artikel Grundskole

Flere og flere børn starter i tidlig SFO i foråret før deres start i børnehaveklasse. Men vi ved ikke, hvad det betyder for børnenes trivsel og udvikling. I dette dobbeltinterview med områdechef for dagtilbud for børn, Dina Celia Madsen og områdechef for grundskole Lise Tingleff Nielsen appellerer de til, at kommuner, skoler og forskning er opmærksomme på, hvordan den ekstra overgang og månederne mellem børnehave og børnehaveklasse påvirker børnene.

Hvad  er det vigtigste budskab i undersøgelsen?

Dina Celia Madsen, områdechef for dagtilbud: Hovedkonklusionen er, at børn forlader børnehaven tidligere og tidligere for i stedet at gå i tidlig SFO allerede fra marts og april inden deres start i børnehaveklasse i august.

Er det en dårlig ting?

Dina Celia Madsen, områdechef for dagtilbud: Tja, det kan man jo ikke give noget entydigt svar på. Men vi kan i hvert fald konstatere, at vi i Danmark bevæger os i retning af en ny gængs skolestartsmodel, hvor børnene møder skolen tidligere end ved traditionel skolestart i børnehaveklasse i august. Børnehaveklassen blev indført som en mulighed for skolerne i 1980 og blev obligatorisk i 2009. Det betyder, at børn allerede starter i skole et år tidligere, end dengang de gik direkte ind i 1. klasse. Og med tidlig SFO møder børnene skolen endnu tidligere. Nogle steder kalder man tidlig SFO for 0.0.klasse.

En del af:

Tidlig SFO

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn

Læs materialet bag artiklen

Hvad skal dagtilbuddene være opmærksomme på i den forbindelse?

Dina Celia Madsen, områdechef for dagtilbud: Med den styrkede pædagogiske læreplan blev det besluttet, at børnehaven skal skabe forbindelse til skolen et år før børnenes skolestart. Det vil sige, at hvis Anton fx skal i tidlig SFO, vil han allerede fra omkring april året før blive en del af det skoleforberedende arbejde. Hvis han er en af de yngste i sin nye klasse, vil han på det tidspunkt være 4 år. Det kan være en hårfin balance at aktivere børn i den alder med tanke på den forestående skolestart, og vi ved meget lidt om, hvordan det skoleforberedende arbejde tilrettelægges og endnu mindre om, hvilken betydning den tidligere skolestart har. Og hvor meget handler om det, vi nogle steder har hørt omtalt som børnenes ”akademiske kompetencer”, og hvor meget handler om den sociale og personlige udvikling, som læreplanen også peger på, er afgørende for barnets skoleparathed?

Om undersøgelsen

EVA’s rapport ”Overgange fra dagtilbud til skole” (2021) bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt skoler og kommunale forvaltninger. Rapporten viser, hvordan skoler og dagtilbud samarbejder om skolestart og hvornår børnene går fra børnehave til skole/ tidlig SFO.

Hvad mener du er det vigtigste at tage med fra undersøgelsen?

Lise Tingleff Nielsen, områdechef for grundskole: Et af de bemærkelsesværdige resultater er, at tidlige SFO vinder stadig mere indpas. Vi har dermed skabt endnu en overgang for børnene – nemlig overgangen mellem tidlig SFO og børnehaveklasse. Vi ved, at overgange kan være en sårbar tid for børn, især børn i udsatte positioner. Samtidig er tiden i tidlig SFO en ret kort periode på måske fire måneder, som kan risikere at gå under den pædagogiske og didaktiske radar.

Hvad skal kommuner og skoler være opmærksomme på?

Lise Tingleff Nielsen, områdechef for grundskole: Overgangene mellem dagtilbud, tidlig SFO og børnehaveklasse er jo skabt af skolens eksisterende struktur, som ikke nødvendigvis er formet til at tage imod børnene tidligere end i børnehaveklassen i august. I min optik kan enhver kommune og skole med fordel overveje, om tidlig SF0 giver en meningsfuld skolestart for børnene, og hvordan den kan gøre det –pædagogisk set.

Så hvad kan kommuner og skoler gøre?

Lise Tingleff Nielsen, områdechef for grundskole: Hvis skolen beslutter sig for tidlig SFO, skal denne overgang også tilrettelægges bedst muligt. Det kræver fx, at der er et overlap mellem de børn, pædagoger og lærere, som barnet møder i den tidligere SFO og i børnehaveklassen. Kort sagt skal der være et tæt samarbejde mellem SFO og børnehaveklasse.

Hvad bør man især blive klogere på, når det kommer til tidlig SFO?

Lise Tingleff Nielsen og Dina Celia Madsen, områdechef for hhv. grundskole og dagtilbud: Vi bør se på, hvordan tiden i tidlig SFO og den ekstra overgang påvirker deres trivsel og udvikling – især med fokus på børneperspektivet. Hvordan oplever børnene tiden i tidlig SFO og overgangene mellem børnehave, tidlig SFO og børnehaveklasse? Lærer pædagoger og børn hinanden godt at kende eller er der nye ansigter hele tiden? Vores undersøgelse viser, at personalet på de fleste skoler følger med fra den tidlige SFO til børnehaveklassen, men der er stadig 13 % af skolerne med tidlig SFO, hvor det ikke er tilfældet. Måske bør endnu flere skoler overveje den mulighed, så børnene oplever en tydelig sammenhæng mellem tidlig SFO og skole – og ikke oplever endnu en overgang.

Relateret indhold