Artikel

Forskerens 8 gode råd til en bedre overgang mellem dagtilbud, SFO og skole

23-04-2018
Artikel Grundskole

Professor på DPU Stig Broström giver gode råd til, hvordan I som ledelse og personale kan lægge rammerne for en god overgang for de kommende skolebørn i jeres dagtilbud.

1.Sæt rammerne

Det er en ledelsesopgave at definere de formelle rammer for samarbejdet mellem dagtilbud, SFO og skole. Sørg for, at de kommer på plads.

2. Inddrag personalet fra SFO og skole i god tid inden barnets overgang

Brug en formiddag på at skabe fælles forståelse af overgangsrejsen. Lav en pædagogisk indholdsbeskrivelse af, hvad I forstår ved god overgangspædagogik, og hvordan I vil støtte barnet hver især. Tilrettelæg herefter det praktiske – besøg, forældremøder osv.

3. Styrk barnets sociale kompetencer

Børn er meget optagede af, om de får venner, om der er nogen, der kan lide dem. Spørg jer selv, hvad I gør, som styrker barnets sociale kompetencer. Ikke bare det sidste halve år i børnehaven, men fra barnet starter i jeres dagtilbud.

4. Arbejd med grænse- og overgangsobjekter 

Det kan fx være at give børnene opgaver, når de besøger SFO’en eller skolen, eller at de på deres besøg har et kamera med i lommen og tager billeder af noget, de kan genkende fra børnehaven. På den måde får børnene et billede af i deres hoveder, at selv om noget er nyt, er det også kendt.

5. Videregiv barnets perspektiv

Fx gennem en kuffert, som barnet kan få med, når det slutter i børnehaven. Med tegninger, billeder, sneglen fra sneglevæddeløbet. Det viser SFO og skole, hvad barnet synes er spændende.

6. Inddrag forældrene

Indkald dem sammen med SFO-ledere og børnehaveklasseledere på et møde om efteråret og om foråret. Så forældrene ved, hvad børnene går ind til, og kan støtte dem i overgangen

7. Leg sammen med børnene

Legebaseret didaktik, hvor børnene lærer, når voksne byder ind og udvikler legen med faglige eller sociale opgaver, kan være med til at skabe sammenhæng til det, børnene møder i SFO og skole.

8. Inddrag børnene i planlægning af aktiviteter

I børnehaven vil man typisk starte et projekt med at spørge: Hvad ved vi egentlig om fx vikinger? Og hvad kunne vi tænke os at få at vide? Hvad de egentlig gjorde med guldet? Eller slog de virkelig fjenderne ihjel? Hvis børnene er vant til at planlægge på én måde fra børnehaven og møder det samme i SFO’en og senere i skolen, vil det være positivt for deres oplevelse af sammenhæng.

En del af:

Tidlig SFO

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn

Relateret indhold