Artikel

Flere og flere børn starter i tidlig SFO

06-12-2021
Artikel Grundskole

Flere og flere børn starter i tidlig SFO i foråret før skolestart. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Det betyder, at mange børn forlader børnehaven tidligere, og at de skoleforberedende aktiviteter starter allerede, når nogle børn er fire år. Men vi mangler viden om, hvad det tidlige stop i børnehaven betyder for børnenes trivsel og udvikling.

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har undersøgt udviklingen i den måde kommuner håndterer overgangen fra dagtilbud til skole og kortlagt, hvordan børns overgange fra dagtilbud til skole aktuelt praktiseres i kommunerne.

Hver anden skole benytter tidlig SFO

Undersøgelsen viser, at flere og flere skoler benytter en skolestartsmodel, hvor børnene starter i SFO, inden de starter i børnehaveklassen. For 15 år siden var det hver fjerde skole, der benyttede tidlig SFO. Sidste år var denne andel godt fordoblet til 56 pct., så børn i mere end hver anden skole forlod børnehaven for at starte i tidlig SFO i foråret før skolestart.

Og udviklingen ser ud til at fortsætte: 70 % af de skoler, som har planlagt en ændring af deres skolestartsmodel, vil gå over til skolestart med tidlig SFO. 

Manglende viden er en udfordring

EVA’s undersøgelse viser altså, at vi på landsplan er ved at udvikle en ny skolestartsmodel, nemlig tidlig SFO. Men vi mangler viden om fordele og ulemper ved tidlig SFO, forklarer EVA’s områdechef for dagtilbud, Dina Celia Madsen.

”Vi har ikke noget vidensbaseret belæg for at foretrække tidlig SFO eller andre skolestartsmodeller frem for andre. Det er vigtigt, at vi får undersøgt, hvad den tidligere skolestart og tidligere skoleforberedelse i børnehaven betyder for børnene, både i forhold til deres læring og udvikling i børnehaven og deres efterfølgende skolestart.”

Overgange kan være særligt hårde for børn i udsatte positioner

Når børnene starter i tidlig SFO som en trædesten på vej ind i skolen, bliver der skabt endnu en overgang for børnene, nemlig overgangen mellem tidlig SFO og børnehaveklasse. Og selvom de fleste børn har gode oplevelser med at starte i skole, så kan overgangsperioder være forbundet med udfordringer for en mindre gruppe af børn, for hvem skolestarten er forbundet med faglige, sociale eller psykiske vanskeligheder.

”Vi ved, at der er en sammenhæng mellem børnenes trivsel ved skolestart, og hvordan de klarer sig senere i skole, uddannelse og beskæftigelse. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi beskæftiger os med overgangen fra børnehaven, så vi sikrer en god og tryg skolestart for alle børn, også børn i udsatte positioner,” afslutter Dina Celia Madsen.

Tidlig SFO

Tidlig SFO har været en mulighed siden 1990, hvor SFO’en blev udvidet til også at kunne omfatte børn, der endnu ikke er startet i skolen. De fleste børn, der starter på skoler med tidlig SFO, starter i april (på 38 % af skolerne) eller maj (37 %). Resten af børnene starter i tidlig SFO i marts (17%), juni (11 %) og februar (1 %).

Relateret indhold

En del af:

Tidlig SFO

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn

Læs materialet bag artiklen