Valg af erhvervsuddannelser

Hvad driver de unges valg af erhvervsuddannelserne? Flere undersøgelser viser, at mange unge oplever, at de har svært ved at træffe valget om en erhvervsuddannelse, når de går ud af grundskolen. Fordi de ikke kender nok til deres egne interesser og kompetencer til at vælge erhverv som 16-17-årige. Alligevel finder mange unge ind på erhvervsuddannelserne, når de er lidt ældre. EVA har undersøgt de unges valg og fravalg af erhvervsuddannelserne fra forskellige vinkler. Du kan blive klogere her.

DEBAT

Vi skal udfordre kønsstereotyperne i de unges uddannelsesvalg

Ungdomsuddannelserne er - ligesom vores arbejdsmarked - meget kønsopdelte.

Det er især tydeligt på erhvervsuddannelserne, hvor hele 95 pct. af ansøgerne til hovedområdet "Teknologi, byggeri og transport" i 2018 var drenge. På uddannelserne inden for hovedområdet "Omsorg, sundhed og pædagogik" var omvendt kun 13 pct. af ansøgerne drenge.

Mange unge vælger altså kønsstereotype uddannelser. Det er især et problem for de uddannelser, der har svært ved at rekruttere elever nok, skrev områdechef Camilla Hutters i dette debatindlæg fra 2019.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om valg af erhvervsuddannelse

Alle debatindlæg om valg af erhvervsuddannelse

Alle udgivelser om om valg af erhvervsuddannelse