Artikel

Få indblik i skolernes indsatser til ikke-uddannelsesparate elever

04-04-2016
Artikel Grundskole

Arbejdet med uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) i 8. klasse er nyt for alle skoler. En undersøgelse fra EVA præsenterer de første erfaringer fra seks skoler rundt om i landet, og udpeger vigtige opmærksomhedspunkter for det videre arbejde med UPV.

UPV har til formål at sikre bedre overgange mellem skole og ungdomsuddannelser – og dermed også med at styrke målsætningen om, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. I 2015/2016 var antallet af unge, der blev vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse 27 % ifølge tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Det vidner om, at der er behov for indsatser, der kan hjælpe de ikke-uddannelsesparate elever til at blive parate til en ungdomsuddannelse.

EVAs nye undersøgelse giver indblik i, hvordan ordningen med UPV fungerer i praksis på seks udvalgte skoler, og har fokus på de indsatser, som skolerne vælger at tilbyde de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, med henblik på at gøre dem uddannelsesparate.

Eksemplerne på indsatser viser nogle første bud på procedurer og indsatser, men skal ikke ses som faste koncepter eller best practice. De beskrevne procedurer og indsatser vil løbende ændre sig i takt med, at skolerne og kommunerne bruger de erfaringer, de gør sig til at kvalificere arbejdet med vurderingerne. Eksemplerne illustrerer spændvidden i udfordringerne i arbejdet med uddannelsesparathed – og dermed også i de indsatser, der skal være med til at løfte eleverne og gøre dem uddannelsesparate.

Undersøgelsen peger desuden på en række tværgående opmærksomhedspunkter, som det er vigtigt at sætte fokus på i det videre arbejde med UPV.

Sådan har vi gjort

Datagrundlaget baserer sig på besøg på de seks deltagende skoler/UU-centre, hvor EVA har observeret forløb og interviewet elever, lærere, UU-vejledere og skoleledere.

Dertil kommer inddragelse af skriftligt materiale om de respektive indsatser, som EVA har modtaget fra de deltagende skoler og UU-centre.

Relateret indhold