Artikel

Unge vælger 10. klasse for at blive klar til uddannelse

02-05-2023
Artikel Grundskole

De unge betragter 10. klasse som en mulighed for at tænke sig om og forberede sig til en ungdomsuddannelse. De færreste unge, der vil i 10. klasse, ønsker dog at gå videre på en erhvervsuddannelse, viser en undersøgelse, EVA udgav i 2018.

Mange unge tager et ekstra år i skolen for at blive mere klar til det, der venter bagefter, viser en undersøgelse fra 2018, som EVA står bag.

Undersøgelsen er relevant igen i lyset af det nye udspil fra Reformkommissionen, som bl.a. indebærer, at det nuværende 10. klasses-tilbud sløjfes.

Undersøgelsen konkluderer, at unge, der vælger 10. klasse, generelt oplever flere udfordringer i forhold til at gå i skole og er mere usikre over at skulle vælge ungdomsuddannelse. Eleverne i 10. klasse er fx ofte mere skoletrætte end de unge, der fortsætter i gymnasiet, og de ved mindre om, hvad de er gode til, og hvilke uddannelser der kunne passe godt til dem.

Valget af 10. klasse er ofte velovervejet

Valget af 10. klasse er ofte velovervejet, konstateres det i rapporten:

De unge oplever, at 10. klasse kan give dem en tiltrængt pause fra det, der opfattes som det traditionelle uddannelsessystem. Uanset om det er 10. klasse på en efterskole eller en ordinær 10. klasse, er det et år, hvor den unge kan afprøve noget nyt i et andet miljø med mindre pres.

68 % vil videre i gymnasiet, 15 % vil på en erhvervsuddannelse

Langt de fleste af de unge, der har søgt i 10. klasse, regner med, at de skal videre i gymnasiet. Det siger 68 % af de unge, at de vil. Til gengæld er det kun 15 % af de unge i 10. klasse, der vil ind på en erhvervsuddannelse bagefter.

Tallene er lidt anderledes, når ser nærmere på fordelingen. Ud af de elever, som har søgt en ordinær 10. klasse, vil 22 % på en erhvervsuddannelse og 56 % vil på gymnasiet. Ud af de elever, som har søgt 10. klasse på en efterskole, vil 74 % på en gymnasial uddannelse bagefter, mens 12 % vil på en erhvervsuddannelse.

Dermed er det få unge, der betragter 10. klasse som en trædesten til erhvervsuddannelserne. Der er dog lidt flere af de unge, der vælger en ordinær 10. klasse, der ser erhvervsuddannelserne som en mulighed, men for de fleste er det ikke tanken, de skal videre hertil.

Unge i ordinær 10. klasse er skoletrætte og har lav faglig selvtillid

Rapporten konstaterer også, at 54 % af de unge, der søger ind på en ordinær 10. klasse, og 57 % der søger ind på en efterskole, er skoletrætte. Til sammenligning var færre, nemlig 44 % af de unge, der søgte ind på en gymnasial uddannelse, skoletrætte.

Eleverne, der søger mod 10., har ligeledes en lavere faglig selvtillid. Kun 12 % i en ordinær 10. klasse og 21 % af eleverne på 10. klasse på efterskole siger, at de har høj faglig selvtillid. Det gælder for 32 % af de unge, der har søgt mod gymnasiet.

10. klasse er en tænkepause

For 49 % af eleverne, der søger ind på en ordinær 10. klasse, gør det med et ønske om at blive mere afklarede mht. job og uddannelse - det samme gælder for 35 % af de unge, der vil på efterskole.

Interview med de unge i undersøgelsen viser, at mange af dem endnu ikke har en følelse af at være klar til at skulle videre i uddannelsessystemet.

Uanset om de unge skal på ordinær10. klasse eller på en efterskole, taler mange af dem om, at det er en tiltrængt pause fra det, de betragter som det traditionelle uddannelsessystem. Det er et år, hvor de unge ser frem imod at opleve mindre pres, at blive inspireret af nye ting eller forbedre sig fagligt.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 4407 9. klasses-elever gennemført i marts-maj 2018. Der indgår også data fra Danmarks Statistik. Desuden har EVA interviewet 26 elever med planer om et 10. skoleår.

Relateret indhold

En del af:

10. klasse

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse

Læs materialet bag artiklen