DEBAT

Der er brug for et tættere samarbejde mellem børnehave, SFO og skole

07-05-2019

Dagtilbud, SFO og skole skal skabe en fælles pædagogisk forståelse af, hvad det vil sige at være parat til overgangen fra dagtilbud.

Indlægget var bragt i Politiken Skoleliv 6. maj 2019

Af Dina Celia Madsen, områdechef for dagtilbud for børn, EVA

I disse dage begynder førskolebørn i hele landet i SFO, og efter sommerferien skal disse børn starte i skole. Flere steder fungerer SFO’en som en bro mellem den velkendte hverdag i børnehaven og den nye hverdag som skolelev.

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viste i 2017, at rigtig mange skoler arbejder med at gøre eleverne trygge og med at møde den enkelte elevs forudsætninger, potentialer og lyst til at lære. Men i dag starter langt over halvdelen af alle danske børnehavebørn deres skolegang i SFO’en. Derfor er der behov for et tæt samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole, der skal kende hinandens pædagogiske tilgange.

Mange - både børn og voksne - har en klar forestilling om, hvad det vil sige at være skoleparat: Man skal kunne sidde stille, holde på en blyant og selv binde sine snørebånd. Det er gode og vigtige kompetencer, men de er ikke nødvendigvis centrale i forhold til at kunne begå sig i SFO’en og skolen. Her handler det i højere grad om at have mod til at skabe sociale relationer og om barnets lyst til læring.

Mens skolen i høj grad er præget af en målstyret pædagogik, som tager afsæt i læreplaner og fælles mål, er SFO’en baseret på en fritidspædagogisk tradition, hvor børnenes frie leg er i centrum. Det kan være udfordrende for børnene, at der er færre voksne og mindre struktur, end de er vant til fra børnehaven. Det kræver et vist mål af selvstændighed og ressourcer at begå sig i de friere rammer, hvor man selv skal ’plukke’ de tilbud, SFO’en giver.

Derfor er det vigtigt at sætte klare rammer og klæde børnene på til at afkode disse rammer, når de begynder i SFO’en. Men rammerne kan ikke stå alene. Samarbejdet mellem fagprofessionelle om, hvordan de helt konkret skaber den bedst mulige sammenhæng for netop deres børnegruppe, er stadig afgørende for en vellykket overgang.

Skab sammenhæng

Hvis man rådfører sig med forskningen på området, peger den på, at en god overgang fra dagtilbud til skole er kendetegnet ved sammenhæng mellem det, børnene kender, og det nye.

Det kan være sammenhæng i det fysiske miljø, f.eks. ens legeredskaber eller måder at indrette rum på, sammenhæng i pædagogikken, f.eks. hvorvidt legen er et formål i sig selv eller har et didaktisk sigte, og at der er en linje i de forventninger og krav, børnene møder fra de voksne. En social sammenhæng og en kommunikationsmæssig sammenhæng, så det er tydeligt for både barnet og forældrene, hvad det vil sige at være klar til livet som skolebarn.

Dagtilbud, SFO og skole har brug for at kende til hinandens opfattelse af, hvad det vil sige for et barn at være parat til skole og SFO.

Det kræver et tæt samarbejde mellem børnehave, SFO og skole at sikre denne sammenhæng systematisk og kontinuerligt. Samarbejdet skal rammesættes af ledelsen og have blik for, hvilke pædagogiske værdier og forventninger, de tre institutioner hver især kommer med. På den måde kan man skabe et pædagogisk grundlag, man kan trække på og udvikle konkrete aktiviteter ud fra, f.eks. besøg hos hinanden eller aftaler om, hvordan man inddrager børnene i planlægningen af brobygningsaktiviteter.

Dagtilbud, SFO og skole har med andre ord brug for at kende til hinandens opfattelse af, hvad det vil sige for et barn at være parat til skole og SFO, og ikke mindst hvad det vil sige at indrette læringsmiljøer, så de er klar til barnet. Børnene har brug for, at man ledelsesmæssigt prioriterer samarbejdet og udvekslingen af viden de fagprofessionelle imellem.

Tal sammen

Særligt den kommunikationsmæssige sammenhæng er udfordrende. For det kræver, at pædagoger i både dagtilbud og SFO og lærerne i skolen tager sig tid til i fællesskab at afklare, hvad en god overgang betyder for dem.

Dagtilbud, SFO og skole skal skabe en fælles pædagogisk forståelse af, hvad det vil sige at være parat til overgangen fra dagtilbud. Ud fra det fælles grundlag kan man tilrettelægge aktiviteter, der understøtter arbejdet.

Det er afgørende at få skabt et tæt samarbejde, så de gode intentioner om en positiv overgang omsættes i konkrete handlinger – skoleparate børn og børneparate SFO’er og skoler. Det gavner børnene – ikke bare i overgangen, men langt ind i deres skoleliv.

Relateret indhold

Skriv overskrift

Skriv overskrift

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn