DEBAT

Fremtidens arbejdsmarked kræver også basale læse-, regne- og it-kompetencer

29-03-2017

Fremtidens arbejdsmarked vil uden tvivl kræve, at arbejdsstyrken tilegner sig nye kompetencer for at kunne følge med den teknologiske udvikling. Men det at udvikle nye kompetencer kræver også i høj grad, at den enkeltes basale læse-, regne- og it-kompetencer er i orden.

Indlægget var bragt i Altinger, 7. marts, 2017.

Af Mikkel Haarder, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut

Det at læse, skrive, regne og bruge it er helt afgørende for at kunne tilpasse sig et fremtidigt arbejdsmarkeds krav. Men hver 6. dansker har dårlige læsefærdigheder, knap hver 7. dansker har dårlige regnefærdigheder, og mere end hver 4. dansker har dårlige it-færdigheder. Hvis ikke vi sætter ind og styrker de basale færdigheder hos den enkelte, risikerer vi, at Danmarks vækst og konkurrenceevne falder i fremtiden.

Dårlige læsefærdigheder

Danske virksomheders konkurrenceevne i særdeleshed og samfundets vækst i al almindelighed er afhængig af, at vi har en veluddannet arbejdsstyrke. Men blandt de omkring 600.000 voksne danskere, som mangler basale læsefærdigheder, har mange enten en kort eller slet ingen uddannelse. De har derfor brug for at efter- og videreuddanne sig, hvis de vil kunne matche arbejdsmarkedets krav i fremtiden. Her viser det sig som en stor barriere ikke at kunne læse. Jo mindre uddannelse man har, desto mindre tilbøjelig er man til at deltage i efter- og videreuddannelse. Problemet bliver ikke mindre af, at vi i fremtiden skal være længere tid på arbejdsmarkedet, og at vores jobs bliver mere og mere videnstunge.

En million med svage it-færdigheder

Også manglende it-færdigheder udgør et problem i forhold til fremtidens arbejdsmarked. 1 mio. voksne danskere har svage it-færdigheder, og det er ikke kun et problem for den enkelte, men også for samfundet. Når så mange mangler kompetencer, kommer digitaliseringen på arbejdsmarkedet til at gå langsommere end den ville gøre, hvis flere var i besiddelse af basale kompetencer. Som samfund forsinkes vi dermed i at opnå de gevinster som digitaliseringen kan give – fx automatiserede og hurtigere arbejdsprocesser, kortere sagsbehandlingstider og mere fleksible samarbejdsformer. Hvis det ikke, af hensyn til den store gruppe af danskere med svage it-færdigheder, var nødvendigt at holde foden på bremsen i digitaliseringsprocessen, kunne vi som samfund blive rigere hurtigere.

Nok at tage fat på

Der er derfor grund til at se på, hvordan flere kan blive dygtigere til at læse, regne og begå sig digitalt. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at der er for få, som benytter sig af læsetilbuddet i den forberedende voksenundervisning (FVU), men også, at man ikke rammer målgruppen godt nok, fordi bl.a. mænd og personer i beskæftigelse ikke er flittige nok til at deltage. Der er med andre ord nok at tage fat på, når vi skal sikre grundlaget for Danmarks vækst. Til gengæld er der store gevinster at hente for fremtidens arbejdsmarked, hvis vi evner at få flere mere med, når det gælder basale kompetencer.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse