Artikel

Bøger fylder ikke meget på hylderne i børnehaver

26-02-2020
Artikel Dagtilbud for børn

I knap hver femte børnehave er der færre end 10 bøger fremme, som børnene kan bruge og læse selv. Det kan pege på, at nogle børn har begrænset mulighed for at udforske og fordybe sig i bøger, mens de er i børnehave.

Flere medier har fokuseret på den del af EVAs undersøgelse af kvalitet i danske dagtilbud, der handler om børnehavers brug af bøger. Resultaterne viser ganske rigtigt, at mens arbejdet med det talte sprog i mange børnehaver er af god eller endda fremragende kvalitet, halter brugen af bøger med børnene efter.

Bøger og læsesteder mangler i flere børnehaver

Mange har udtrykt bekymring for, om børnehaver fuldstændigt har droppet bøger og højtlæsning i dag. Det kan man heldigvis ikke bruge vores undersøgelse til at sige. Men den viser en række udfordringer, når det kommer til at læse og bruge bøger med børnene. Fx har mange børnehaver ikke bøger stående fremme til frit brug, og der mangler læsesteder, hvor børnene kan bruge bøgerne. I knap hver femte børnehave er der færre end 10 bøger fremme, som børnene kan bruge og læse i selv, og under halvdelen af børnehaverne (39%) har et læsested, hvor børnene kan gå hen og fordybe sig i bøgerne.

De resultater peger på, at mange børn har begrænset mulighed for selv at bruge bøger på stuen. Hvis bøgerne ikke er på stuen, og hvis de voksne ikke opmuntrer børnene til at bruge de bøger, der måtte være der, kan det mindske børnenes mulighed for at udforske og fordybe sig i bøger, mens de er i børnehave.

Bøger kan engagere børn og voksne i samspil

For omvendt peger undersøgelsen også på, at bøger kan engagere børnene, både når de læser og kigger i bøger alene eller sammen med voksne. I to ud af tre af de børnehaver, hvor bøgerne bliver brugt, formår pædagogisk personale at engagere børnene i bøgerne. Og i halvdelen af børnehaverne formår de voksne at skabe gode samtaler om bøgerne.

Desuden viser undersøgelsen, at fri leg også kan betyde læsetid. Det gør det i 36 % af børnehaverne, hvor børnene bruger og læser bøger under fri leg, og i 39 % af de børnehaver, hvor børnene selv vælger at bruge bøger, viser det pædagogiske personale interesse i børnenes brug af bøgerne.

Som med alle andre resultater fra undersøgelsen af kvalitet i dagtilbud kan disse resultater ikke give endelige svar på, hvordan pædagogisk personale bør bruge bøger sammen med børnene. Men resultaterne kan åbne for en diskussion af, om bøger, højtlæsning og fordybelse i bøger prioriteres højt nok, og hvad der skal til for at styrke børnenes sprog og interesse for bøger – både centralt i kommunerne og i det enkelte dagtilbud.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn