Artikel

Det kendetegner dagtilbudsforskningen i 2018 og 2019

15-03-2022
Artikel Dagtilbud for børn

Forskningsdatabasen nb-ecec.org giver en indgang til al den nyeste skandinaviske dagtilbudsforskning. Her kan du se, hvad der kendetegner forskning i 2018 og 2019.

Forskningsdatabasen nb-ecec.org giver en indgang til al den nyeste skandinaviske dagtilbudsforskning. Nu er databasen blevet opdateret med 399 danske, norske og svenske forskningsstudier, som alle er blevet kvalitetsgodkendt af en skandinavisk forskergruppe. Studierne er fra 2018 og 2019, og kortlægningen viser, at der er en fortsat stigning i antallet af forskningsudgivelser på dagtilbudsområdet.

Flest studier om de ældste børn 

En analyse af studierne fra 2018 og 2019 viser for det første, at det meste af den forskning, som handler om børnene, ser på børn i alderen 3-6 år. Dermed fortsætter tendensen om, at det især er de ældre børn, man har fokus på.

Sverige står for flest studier

Kortlægningen viser også, at Sverige sætter sig i førersæde, når det handler om, hvem der har udgivet mest kvalitetsgodkendt forskning i hhv. 2018 og 2019. De tegnede sig således for halvdelen af al forskning - mens Danmark stod bag hhv. 24 og 20 % af forskningen.

Engelsk dominerer

Det er blevet meget almindeligt, at forskningsstudierne udgives på engelsk – hhv. 54 % og 56 % af alle studier i 2018 og 2019 er på engelsk. En fordel ved engelsksproget forskning kan være, at forskning på engelsk nemmere spiller ind i den internationale forskningsarena - men for dem, der også gerne skal kunne 'bruge' forskningen - studerende eller pædagogiske ledere - kan der ligge en sproglig barriere.

Klart flest studier med kvalitative metoder

Skandinavisk forskning gennemføres i høj grad med kvalitative metoder - det gælder for hhv. 74 % og 73 % af al forskning i 2018 og 2019.

Fakta om forskningskortlægning af skandinavisk forskning i dagtilbud

Siden 2006 er der hvert år blevet foretaget en kortlægning og kvalitetsvurdering af skandinavisk forskning i dagtilbud. Den aktuelle kortlægning af dagtilbudsforskning for 0-6-årige i årene 2018 og 2019 er nummer 13 i rækken.

Formålet med kortlægningen er at finde, kortlægge og kvalitetsvurdere relevant forskning om dagtilbud for 0-6-årige fra årene 2018 og 2019 i Danmark, Norge og Sverige. Kortlægningen bidrager herved til at skabe overblik over og lette adgangen til skandinavisk dagtilbudsforskning, der lever op til internationale kriterier for forskningskvalitet.

Kortlægningen er gennemført af Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og FILIORUM. Begge centre er placeret pa Universitetet i Stavanger. Databasen administreres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Relateret indhold

Database

NB-ECEC.org

Databasen NB-ECEC samler kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn