Artikel

Dagtilbud af høj kvalitet arbejder med børns kognitive kompetencer og en god overgang til skolen

10-08-2017
Artikel

Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet bl.a. er kendetegnet ved arbejdet med børn kognitive kompetencer og en god overgang til skolen.

Forskning om kvalitet i dagtilbud kan opdeles i tre elementer; strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. I en artikelserie har EVA præsenteret de tre elementer, og vi er nu nået til det sidste element: ’resultatkvalitet’.

Resultatkvalitet måles på dagtilbuddets arbejde med børns kognitive færdigheder som sprog- og talforståelse, arbejdshukommelse og på, hvad børnene har med i rygsækken, når de skal videre i skole. Forskningen fremhæver også sociale færdigheder og trivsel som vigtige, men denne artikel præsenterer de kognitive kompetencer og børnenes skoleparathed, som indgår i et dagtilbuds resultatkvalitet.

Kognitive færdigheder som sprog- og talforståelse og arbejdshukommelse

Forskning viser, at kvaliteten i et dagtilbud kan øges, hvis de voksne arbejder med målrettede og strukturerede læringsforløb, der fremmer børnenes faglige kognitive færdigheder. Sådanne målrettede indsatser kan fx være sprogindsatser eller indsatser målrettet matematisk forståelse. Men også aktiviteter, der stimulerer arbejdshukommelsen, dvs. bindeleddet mellem kort- og langtidshukommelsen, er vigtige, fordi arbejdshukommelsen understøtter barnets øvrige evner til at ræsonnere, lære og forstå.

Skoleparathed og en god overgang til skolen

Dagtilbud af høj kvalitet arbejder med børnenes skoleparathed og tager ansvar for, at børnene oplever sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Forskning viser, at det er vigtigt at arbejde med børnenes sociale kompetencer og med at skabe en god kontakt blandt de jævnaldrende børn inden skolestart.

Det er vigtigt at inddrage både børns og forældre perspektiver, for mens pædagoger tit er orienterede mod læreplaner og faglighed, er børnene og deres forældre mere optagede af den sociale side af overgangen til skole. Udsatte børn har langt større udfordringer ved overgangen til skole, og dagtilbud med høj kvalitet kan modvirke negativ social arv ved at arbejde med skoleparatheden. Forskningen viser, at når der i dagtilbuddet er blevet arbejdet med den gode overgang til skolen, kan det på sigt også øge udbyttet af undervisningen, når børnene er startet i skole.

3 måder at afgøre kvalitet i dagtilbud på

Forskning om kvalitet i dagtilbud kan opdeles i 3 elementer; strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. Strukturkvalitet handler om de forhold, den pædagogiske praksis arbejder indenfor. Det kunne fx være fysiske rammer, normering og uddannelse af personalet. Proceskvalitet handler om den pædagogiske kvalitet i f.eks. interaktioner mellem børn og voksne og børns sociale og emotionelle udvikling gennem leg og aktiviteter. Resultatkvalitet handler om, om børnene bliver skoleparate og udvikler f.eks. sproglige kompetencer af at gå i dagtilbud.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn