Guide

Sådan får I mere ud af jeres kvalitetsmåling

21-01-2021
Artikel Dagtilbud for børn

6 spørgsmål giver jer et godt afsæt for at måle kvalitet hos jer.

1. Hvad er grunden til, vi vil måle kvalitet hos os?

Måleredskaber hjælper jer til at iagttage jeres arbejde på en systematisk måde. Det gør, at I bliver opmærksomme på, hvad der fungerer godt, og hvad der kan være behov for at forbedre. Målinger kan også handle om et behov for ledelsesinformation eller tilsyn.

Overvej, hvad I gerne vil opnå ved at måle hos jer. Har I brug for et redskab til at understøtte en fælles refleksion eller snarere en form for øjebliksbillede eller status, som I har mulighed for at følge op på, fx med en ny måling efter et år?

2. Hvilke elementer af kvalitet vil vi gerne måle?

Man kan definere tre forskellige elementer af kvalitet i dagtilbud:

  • Strukturel kvalitet, der handler om normeringer, fysiske rammer, uddannelse osv.
  • Proceskvalitet, som handler om interaktion, kvaliteten af de pædagogiske kompetencer mv.
  • Resultatkvalitet, som handler om, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud, her og nu og på længere sigt.

Overvej, hvad I har behov for at kigge på lige nu. Hvor oplever I at blive udfordret? Og hvad er børnegruppens behov? I kan ikke undersøge alt på en gang.

3. Hvordan vil vi involvere os selv?

Nogle målinger tager udgangspunkt i observation – hvor eksterne kommer og vurderer praksis. Andre er selv-rapporteringsredskaber, hvor I som personale vurderer jeres egen praksis ud fra nogle bestemte kriterier. Begge redskaber kan måle strukturel kvalitet og proceskvalitet. Resultatkvalitet måles især ved at vurdere børnenes kompetencer og udvikling.

De forskellige målemetoder kræver noget forskelligt af personalet. Overvej, hvilken rolle personalet skal spille hos jer undervejs.

4. Hvordan vil vi inddrage børnene?

Børnene har vigtig viden om, hvordan de oplever læringsmiljøet. I kan få deres perspektiv frem på flere måder – fx gennem observation, børneinterviews og fotodokumentation.

Vælg den metode, der matcher jeres behov og børnegruppe samt det, I gerne vil undersøge.

5. Hvordan vil vi gerne følge op?

En måling giver ingen værdi i sig selv. Værdien opstår først i den pædagogiske hverdag efterfølgende, når I følger op på de indsigter, I har fået.

Beslut jer for, hvordan I helt konkret vil sikre, at det sker. Sæt tid af i kalenderen, på P-mødet eller stuemødet. Og vær bevidste om, hvem der skal arbejde med hvad hvornår, og hvordan I kan dele jeres indsigter.

6. Hvordan integreres målingen i vores evalueringskultur?

En god evalueringskultur handler om at dokumentere, reflektere over og analysere jeres fælles nye viden. At følge op og holde fast i eller forbedre den gode praksis, der er i dag, så den bliver endnu bedre i morgen. Samtidig handler det om at vælge fra.

Fokuser på at evaluere det, giver mening for både jer og jeres børnegruppe, og overvej, på hvilken måde målingen skal spille ind.

Vidste du at?

EVA har lavet en håndbog, der kan hjælpe jer til at vurdere og vælge måleredskaber inden for læringsmiljøkvalitet, generel udvikling, sansemotorisk udvikling, socio-emotionel udvikling, begyndende matematisk opmærksomhed og sproglig udvikling. Læs Måleredskaber i dagtilbud. 

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte