Artikel

Mere end hver tredje medarbejder i vuggestuer og børnehaver har ingen pædagogisk uddannelse

27-08-2020
Artikel Dagtilbud for børn

Pædagoger udgør halvdelen af det samlede pædagogiske personale i de kommunale dagtilbud i Danmark, mens den anden halvdel er pædagogmedhjælpere, hvoraf kun hver 10. har en pædagogisk uddannelse. Det betyder, at mere end hver tredje ”voksen”, som det pædagogiske personale hedder i børns daglige sprogbrug, ikke har en pædagogisk uddannelse af nogen art. Det viser en analyse, som EVA offentliggør 27. august 2020.

I analysen ser EVA på, hvem det pædagogiske personale er i de kommunale daginstitutioner, hvilken formel efteruddannelse personalet får, og hvilke kommunale forskelle der er. 

Ser man på sammensætningen af det pædagogiske personale ud fra hvor mange timer, de forskellige personalegrupper arbejder i dagtilbuddet, er det også mere end hver tredje ”voksen”, der er uden pædagogisk uddannelse. Pædagogerne står for 57 % af timerne, mens det ufaglærte pædagogiske personale udgør 39 %. De sidste 4 % udgøres af pædagogiske assistenter med en pædagogisk uddannelse.

Pædagogiske kompetencer har positiv betydning for kvaliteten af dagtilbud

Tallene er interessante i lyset af de politiske ambitioner om øget kvalitet, som området møder i disse år. Ikke mindst når man har in mente, at forskning viser, at pædagogiske kompetencer er vigtige for kvaliteten i dagtilbud. Det siger EVA’s områdechef Dina Celia Madsen.

”Når vi ved fra forskning, at uddannet pædagogisk personale har positiv betydning for kvaliteten, for børnenes kognitive og sociale udvikling og de relationer, som de indgår i, er resultaterne interessante,” siger Dina Celia Madsen.

Pædagogisk personale får markant mindre formel efteruddannelse end tidligere

Analysen viser også, at andelen af pædagogisk personale, der deltager i formel efteruddannelse, dvs. efteruddannelse i form af pædagogiske diplommoduler eller pædagogiske AMU-kurser, er faldet markant de senere år. Frem til 2015 havde hver tredje pædagog (27-33 %) og hver fjerde pædagogmedhjælper (24-25 %) deltaget i formel efteruddannelse inden for de seneste tre år. I 2018 var det under hver femte pædagog (17 %) og hver tiende pædagogmedhjælper (10 %), der havde deltaget i formel efteruddannelse inden for de seneste tre år.

Forskning peger på, at også efter- og videreuddannelse af det pædagogiske personale øger kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Store forskelle i pædagog-andel kommuner imellem

Der er store forskelle kommunerne imellem, når man ser på, hvor ofte børnene møder en uddannet pædagog. I de ti kommuner med den højeste andel pædagogtimer bliver to ud af tre (68 %) timer lagt af pædagoger, mens det i de ti kommuner med lavest andel pædagogtimer er knap halvdelen (48 %) af timerne, der lægges af pædagoger.

Der er også store kommunale forskelle i, hvor ofte børnene møder ufaglært pædagogisk personale. I de ti kommuner med størst andele uden en pædagogisk uddannelse er næsten halvdelen (47 %) af timerne lagt af personale uden relevant pædagogisk uddannelse. Til sammenligning er det hver fjerde time (28 %) i de ti kommuner med de laveste andele.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn