Artikel

Sådan gør professionshøjskolerne for at styrke søgning til og gennemførelse på pædagoguddannelsen

25-04-2024
Artikel Dagtilbud for børn

I et nyt inspirationshæfte giver EVA med støtte fra Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger et overblik over de indsatser, professionshøjskolerne anvender og afprøver for at få flere pædagogstuderende og dermed flere pædagoger i daginstitutioner. Og sætter spot på de steder, hvor der kan være uopdyrkede muligheder.

Ny undersøgelse fra EVA viser, at 86 % af kommunerne i nogen eller i høj grad har svært ved at rekruttere uddannede pædagoger til dagtilbud, og at 49 % af kommunerne i nogen grad oplever udfordringer med at fastholde dem, de har ansat.

Prognoser peger på, at rekrutteringsudfordringen kan blive værre i de kommende år på grund af mindre ungdomsårgange og faldende interesse for pædagoguddannelsen. Ved kvote 2-ansøgningsfristen 2024 har 13 % færre søgt pædagoguddannelsen som 1. prioritet end i 2023.

Kommuner og professionshøjskoler knokler for at uddanne og fastholde pædagoger

Landets kommuner og professionshøjskoler spiller hovedrollerne, når vi skal arbejde på at løse de store rekrutteringsudfordringer. Derfor har EVA med støtte fra Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger undersøgt, hvordan kommunerne konkret arbejder for at rekruttere og fastholde pædagoger, og hvordan landets professionshøjskoler arbejder med at få flere uddannet.

Inspirationsmaterialet samler viden og inspirerer til nye indsatser

Undersøgelsen suppleres med viden om, hvad der kan motivere de unge og voksne, som både kommuner og professionshøjskoler særligt gerne vil tiltrække. Formålet er at samle erfaringerne og inspirere til at styrke eksisterende tilgange og afprøve nye tiltag.

Overordnet peger undersøgelsen på, at professionshøjskolerne går ad tre forskellige veje for at styrke rekrutteringen: De arbejder for at få flere ind på pædagoguddannelsen, fx elever fra ungdomsuddannelser, de arbejder for at få flere studerende godt igennem uddannelsen, fx med fokus på faglig trivsel og understøttelse af studerende med SPS-behov, og de arbejder for at få flere studerende godt igennem deres praktikforløb.

Vi går i inspirationshæftet i dybden med indsatser fra tre forskellige steder i landet:

1

UC Syd: Brobygning til ungdomsuddannelser gennem kurser

Pædagoguddannelsen UC Syd arbejder sammen med ungdomsuddannelserne i Kolding om at bygge bro til de unge. Som en del af deres undervisning gennemgår eleverne på ungdomsuddannelserne kurset ”Seksuel sundhed”, hvor de i en uge undervises af pædagogstuderende på pædagoguddannelsen. Meningen er, at kurset både giver eleverne relevant indsigt og viser dem en bredde i, hvad pædagogfaget kan.

2

UCL Odense: Specialiseret SPS-vejledning kan styrke gennemførelse

Indsatsen handler om, at studerende med behov for SPS får støtte fra specialiserede og kvalificerede vejledere for at styrke deres mulighed for at gennemføre uddannelsen. Vejlederne har det som deres kerneopgave at understøtte, at studerende med behov ved, at de kan få støtte og hvordan de kan få den. UCL har omorganiseret den specialpædagogiske støtte ved at etablere ét team af SPS-vejledere på tværs af pædagog-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen.

3

VIA University College: Kursus for medhjælpere inspirerer til pædagoguddannelsene

For at give medarbejdere i daginstitutioner uden pædagogisk uddannelse mulighed for at smage på pædagogfaget arrangerer VIA University College i Viborg, Ikast og Silkeborg en række gratis kursus-eftermiddage i fx pædagogisk relationsarbejde, leg og krop og bevægelse. Kurserne bidrager til medarbejdernes konkrete arbejde her og nu på stuen og giver indsigt i pædagoguddannelsen.

Det består undersøgelsen af:

To inspirationshæfter rettet mod henholdsvis professionshøjskolerne og kommunerne:

Tre baggrundsnotater med viden om potentielle målgrupper for pædagoguddannelsen og indsatser på hhv. professionshøjskoler og i kommuner:

Relateret indhold

En del af:

Rekruttering

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte