Artikel

Sådan gør andre kommuner for at rekruttere flere pædagoger til deres dagtilbud

25-04-2024
Artikel Dagtilbud for børn

Ny undersøgelse fra EVA viser, at 86 % af kommunerne i nogen eller i høj grad har svært ved at rekruttere uddannede pædagoger til dagtilbud, og at 49 % af kommunerne i nogen grad oplever udfordringer med at fastholde dem, de har ansat.

Prognoser peger på, at rekrutteringsudfordringen kan blive værre i de kommende år på grund af mindre ungdomsårgange og faldende interesse for pædagoguddannelsen. Ved kvote 2-ansøgningsfristen 2024 har 13 % færre søgt pædagoguddannelsen som 1. prioritet end i 2023.

Kommuner og professionshøjskoler knokler for at uddanne og fastholde pædagoger

Landets kommuner og professionshøjskoler spiller hovedrollerne, når vi skal arbejde på at løse de store rekrutteringsudfordringer. Derfor har EVA med støtte fra Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger undersøgt, hvordan kommunerne konkret arbejder for at rekruttere og fastholde pædagoger, og hvordan professionshøjskoler arbejder med at få flere uddannet.

Inspirationshæftet samler viden til inspiration for kommunerne

Undersøgelsen suppleres med viden om, hvad der især kan motivere nogle af dem, som både kommuner og professionshøjskoler særligt gerne vil tiltrække. Formålet er at samle erfaringerne og inspirere til at styrke og afprøve nye tiltag.

Overordnet peger undersøgelsen på, at kommunerne går ad tre forskellige veje for at styrke rekrutteringen af pædagoger i daginstitutioner: De arbejder for at få flere ind på pædagoguddannelsen, fx pædagogiske assistenter og unge i sabbatårsjob i daginstitutioner, de arbejder for at få flere studerende godt igennem deres praktikforløb i daginstitutionerne, og de arbejder for at fastholde både erfarne og nyuddannede medarbejdere.

Her er et udpluk af de mange indsatser, kommuner landet over har sat i gang for at få flere uddannede pædagoger, få flere godt igennem praktikken og fastholde erfarne medarbejdere:

1

Frederiksberg Kommune og Københavns Professionshøjskole: Styrker praktikken for pædagogstuderende

Frederiksberg Kommune arbejder med at styrke praktikken som læringsrum med en indsats målrettet både den studerende og praktikvejlederen. Indsatsen er udviklet i et tæt samarbejde med Københavns Professionshøjskole og indeholder workshops, dialogkort og netværks- og kompetencemøder.

2

Århus Kommune: Tryg onboarding af nyuddannede pædagoger

I Århus Kommune har man på tværs af institutioner fokus på onboarding af nyuddannede med en indsats, der handler om at lette overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv. Forløbet består af fire halve kursusdage med fokus på fx det gode arbejdsliv samt gode muligheder for at netværke og erfaringsudveksle med andre nyuddannede.

3

Aalborg Kommune: Institutionsomfattende kompetenceudvikling – også til erfarne medarbejdere

I Aalborg Kommune skaber dagtilbuddene fælles faglig forståelse og sammenhold i personalegruppen med et fælles kompetenceudviklingsforløb for hele personalegruppen. Pointen er at udvikle praksis og samtidigt motivere medarbejdere til at blive i jobbet ved at tilbyde faglig udvikling og mulighed for at styrke samarbejdet med kollegaerne.

Det består undersøgelsen af:

To inspirationshæfter rettet mod henholdsvis professionshøjskolerne og kommunerne:

Tre baggrundsnotater med viden om potentielle målgrupper for pædagoguddannelsen og indsatser på hhv. professionshøjskoler og i kommuner:

Relateret indhold

En del af:

Rekruttering

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte