Artikel

Dagplejeleder og mor: Besøg før opstart skaber tryghed

07-09-2021
Artikel Dagtilbud for børn

I de seneste år har Dagplejen i Ikast-Brande arbejdet med, at børnene visiteres tidligere og besøger dagplejeren før opstart. Det har givet ro for både børn, dagplejere og forældre, lyder det fra dagplejeleder Lotte Krarup og Louise Møller, der er mor til en dreng i dagplejen.

Lotte Kraup, leder af dagplejen, Ikast-Brande Kommune

Hvordan arbejder I med opstart i dagplejen?

”Vi arbejder med tidlig tilknytning. Hos os vil det sige, at børnene bliver visiteret til dagplejen allerede 6-8 uger før opstart. Her opfordrer vi familien til at aftale en række tilknytningsbesøg. Det er korte besøg i tiden op til, at barnet skal starte, hvor både barn og forældre har mulighed for at få en fornemmelse af dagplejeren, stedet og de andre børn og skabe en god kontakt. Familien modtager også et postkort med et billede af dagplejeren og en hilsen, som de kan hænge op derhjemme for at gøre dagplejeren genkendelig for barnet og have et afsæt for at tale om dagplejen derhjemme. Vi giver dem også en bog med information om en typisk dag i dagplejen, og hvordan vi arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan.”

Hvilke overvejelser ligger bag jeres måde at arbejde med opstarten på?

”Vi havde en bekymring for de børn, der græd meget i opstarten. Gråd er en naturlig måde for børn at udtrykke sig på, men vi var bekymrede for dem, som blev ved med at være kede af det i længere tid. Mange dagplejere fortalte, at børnene ofte var trygge, når de havde søskende, som også havde gået i dagplejen. Det kan handle om, at de har været i hjemmet før, eller at mor og far er trygge ved dagplejeren. Vi ville gerne følge det spor og stødte også på nogle forskningsprojekter om tidlig tilknytning, som inspirerede os til at organisere opstarten anderledes.”

Hvilken betydning har arbejdet med tidlig tilknytning haft for børnenes opstart?

”Hos os handler tilknytning om, at børn og forældre er trygge og kan føle sig hjemme hos dagplejeren. Og vi oplever, at børnene knytter sig hurtigere til dagplejeren med de tidlige besøg. De fleste er klar til at komme i dagpleje, når de skal starte. De vil gerne sige farvel til forældrene og lege og kravle rundt, og de er nysgerrige. Vi ser nogle rigtig gode tegn på, at børnene føler sig trygge. Forældrene oplever, at de kender dagplejeren, når de skal aflevere deres barn. Vores erfaring er, at det er vigtigt at gå gennem forældrene. Trygge forældre fører til trygge børn. Hele vejen rundt er der kommet en helt anden ro på, når vi skal have vores børn ind i dagplejen.”

Hvilke udfordringer har I oplevet i opstarten?

”Det kan være udfordrende at få forventningsafstemt med forældrene, så rammerne for de tidlige besøg er klare for alle. Det er vigtigt, at besøgene er korte, så dagplejeren stadig har tid til de andre børn. Det kræver, at dagplejeren er meget tydelig i sin afklaring af, hvad det er for et besøg, og det kan være svært, hvis forældrene gerne vil blive længere. Vi har rammesat besøgene i det skriftlige materiale til forældrene, så det ikke kun er dagplejerens opgave at forklare forældrene om besøgene. ”

Hvad kan du som leder gøre for at understøtte en god opstart?

”Det er særligt vigtigt, at man som leder sørger for at få skabt forståelse for, hvorfor der skal arbejdes på en bestemt måde, ved at dele den viden og de pædagogiske intentioner, der lægger til grund for det, med dagplejerne. Hvis man ikke får skabt det, er det svært for dagplejerne at se meningen med det. Vi har introduceret tidlig tilknytning på aftenmøder og lavet et pilotprojekt, hvor de deltagende dagplejere har givet deres erfaringer videre til kollegerne

Hvordan arbejder I med opstart i dagplejen?

”Vi arbejder med tidlig tilknytning. Hos os vil det sige, at børnene bliver visiteret til dagplejen allerede 6-8 uger før opstart. Her opfordrer vi familien til at aftale en række tilknytningsbesøg. Det er korte besøg i tiden op til, at barnet skal starte, hvor både barn og forældre har mulighed for at få en fornemmelse af dagplejeren, stedet og de andre børn og skabe en god kontakt. Familien modtager også et postkort med et billede af dagplejeren og en hilsen, som de kan hænge op derhjemme for at gøre dagplejeren genkendelig for barnet og have et afsæt for at tale om dagplejen derhjemme. Vi giver dem også en bog med information om en typisk dag i dagplejen, og hvordan vi arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan.”

Hvilke overvejelser ligger bag jeres måde at arbejde med opstarten på?

”Vi havde en bekymring for de børn, der græd meget i opstarten. Gråd er en naturlig måde for børn at udtrykke sig på, men vi var bekymrede for dem, som blev ved med at være kede af det i længere tid. Mange dagplejere fortalte, at børnene ofte var trygge, når de havde søskende, som også havde gået i dagplejen. Det kan handle om, at de har været i hjemmet før, eller at mor og far er trygge ved dagplejeren. Vi ville gerne følge det spor og stødte også på nogle forskningsprojekter om tidlig tilknytning, som inspirerede os til at organisere opstarten anderledes.”

Hvilken betydning har arbejdet med tidlig tilknytning haft for børnenes opstart?

”Hos os handler tilknytning om, at børn og forældre er trygge og kan føle sig hjemme hos dagplejeren. Og vi oplever, at børnene knytter sig hurtigere til dagplejeren med de tidlige besøg. De fleste er klar til at komme i dagpleje, når de skal starte. De vil gerne sige farvel til forældrene og lege og kravle rundt, og de er nysgerrige. Vi ser nogle rigtig gode tegn på, at børnene føler sig trygge. Forældrene oplever, at de kender dagplejeren, når de skal aflevere deres barn. Vores erfaring er, at det er vigtigt at gå gennem forældrene. Trygge forældre fører til trygge børn. Hele vejen rundt er der kommet en helt anden ro på, når vi skal have vores børn ind i dagplejen.”

Hvilke udfordringer har I oplevet i opstarten?

”Det kan være udfordrende at få forventningsafstemt med forældrene, så rammerne for de tidlige besøg er klare for alle. Det er vigtigt, at besøgene er korte, så dagplejeren stadig har tid til de andre børn. Det kræver, at dagplejeren er meget tydelig i sin afklaring af, hvad det er for et besøg, og det kan være svært, hvis forældrene gerne vil blive længere. Vi har rammesat besøgene i det skriftlige materiale til forældrene, så det ikke kun er dagplejerens opgave at forklare forældrene om besøgene. ”

Hvad kan du som leder gøre for at understøtte en god opstart?

”Det er særligt vigtigt, at man som leder sørger for at få skabt forståelse for, hvorfor der skal arbejdes på en bestemt måde, ved at dele den viden og de pædagogiske intentioner, der lægger til grund for det, med dagplejerne. Hvis man ikke får skabt det, er det svært for dagplejerne at se meningen med det. Vi har introduceret tidlig tilknytning på aftenmøder og lavet et pilotprojekt, hvor de deltagende dagplejere har givet deres erfaringer videre til kollegerne.

Louise Møller, mor til en dreng i Dagplejen Ikast-Brande

Hvordan foregik opstarten?

”Da min søn fik en plads hos dagplejeren, blev vi opfordret til at kontakte hende for et besøg. I ugerne op til havde han og jeg et fast besøg én gang om ugen i en halv time. Det var vigtigt at finde et tidspunkt, der passede både os og dagplejeren. Ved besøgene talte vi om hans behov og mine egne bekymringer ved, at han skulle starte. Dagplejeren fortalte mig også om hverdagen i dagplejen, og hvad de lavede i øjeblikket, så jeg vidste mere om, hvordan hans dage så ud.”

Hvordan oplevede du de tidlige besøg?

”Forud for opstarten tænkte jeg meget på, hvis han ikke brød sig om at være der. Jeg synes, det var svært at skulle give sit barn til en, han ikke kendte. Det betød derfor meget for mig, at min søn kunne få lov til at se og møde dagplejeren, før han skulle være der uden forældre. Det gav mig meget ro at få tid til at snakke sammen og lære hinanden at kende inden opstarten, så vi ikke kun skulle lære dagplejeren at kende på den første uge.”

Hvad betød de tidlige besøg for din søn?

”Da han skulle starte, var det tydeligt, at han kendte dagplejeren og vidste, hvor han skulle hen. Når vi kom derhen, blev han glad og rakte armene ud mod dagplejeren. Vi kunne bedre tale med ham om, at vi skulle hen til dagplejeren, og hvad der skulle ske i løbet af dagen.”

Har du nogle gode råd til andre forældre, hvis børn skal starte i dagpleje eller vuggestue?

”Det må være at tage imod det, hvis man har mulighed for at få tidlige besøg. Jeg tror, at det er godt for alle børn og forældre, uanset om børnene har let ved at falde til et nyt sted eller har sværere ved det. Besøgene gav også mulighed for, at jeg kunne fortælle, hvilke rutiner vi har derhjemme. Jeg oplevede, at der blev taget meget hensyn til hans sovetider og rutiner hjemmefra.”

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte