Artikel

To dilemmaer, du kan møde i arbejdet med børnenes måltider

29-10-2019
Artikel Dagtilbud for børn

Skal børnene selv bestemme, hvem de vil sidde ved siden af? Og hvad de vil spise? Det er to af de dilemmaer, I som pædagogisk personale kan stå overfor, når I organiserer måltider for børnene. Her opridser vi dilemmaerne og de overvejelser, de kan føre med sig.

”Skal vi smage på suppen alle sammen? Så har du måske også lyst til at prøve, Sebastian?” siger Line. Børnene ved bordet nikker. De er i gang med frokosten i børnehaven, og de seks børn ved bordet slubrer første skefuld i sig. Sebastian smiler og stikker igen skeen i suppen.

For at lære Sebastian madmod sørger Line for, at han og Mille, der er mindre madmodige, altid sidder tæt på Sofia og Mads, der gerne smager på nye retter. Madmod betyder, at man har mod på at smage på noget, man ikke har smagt før, og det er et vigtigt, pædagogisk formål med måltidet, at børn lærer at kaste sig ud i nye retter og smage på nye ingredienser.

Dilemma 1: Hvordan sikrer I bedst børnenes madmod under måltidet?

Der er mange bud på, hvordan man bedst kan styrke børns madmod. Når børn får lov til at spise, hvad de har lyst til, vil de oftere forbinde mad med noget positivt og få lyst til at spise mere. Til gengæld kan det betyde, at nogle børn ikke får smagt på nye retter og kun spiser, hvad de i forvejen kan lide. Dilemmaet handler derfor om at give dagtilbuddets syn på sund kost og gode madvaner videre og samtidigt sørge for, at børnene beholder deres madglæde. Hvis man vurderer, at et barn har brug for hjælp til at prøve nyt, kan man også overveje, hvordan nye retter bedst introduceres – fx om kammerater eller sansespil kan spille en rolle.

Dilemma 2: Skal børn selv bestemme, hvem de vil sidde ved siden af?

Når Line sætter Sebastian sammen med Sofia og Mads, foretager hun et pædagogisk valg, hvor de mere madmodige børn agerer rollemodeller for Sebastian og Mille. Hvis hun ønskede at styrke børnenes kognitive udvikling ville hun måske have placeret børnene anderledes, og fokus på sociale samspil og nye venskaber ville igen have ført til en tredje bordplan.

Valget handler om det pædagogiske formål med måltidet. For at styrke børnenes selvbestemmelse og oplevelse af indflydelse kan man vælge at lade dem bestemme deres egne siddepladser. At vælge deres egen plads ved bordet kan også give børnene en god oplevelse af måltidets sociale samspil. Overvejelserne handler om, i hvor høj grad man vurderer, at måltidet skal fremme børnenes selvbestemmelse, og i hvor høj grad måltidet skal fremme andre pædagogiske formål som fx udvikling af madmod, sprog eller bestemte sociale relationer.

Se flere dilemmaer og læs mere om arbejdet med mad- og måltidskultur i materialet Normer, smagsopleveler og plads til leg.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn