Artikel

5 gode råd til bedre digitale dagtilbud

05-03-2018
Artikel Dagtilbud for børn

Den pædagogiske faglighed kan få nye facetter ved at bruge digitale teknologier i hverdagen, mener en af de fremmeste danske eksperter i digitale teknologier og børns leg, Stine Liv Johansen, der er lektor og forsker ved Aarhus Universitet. Få hendes 5 gode råd til bedre digitale dagtilbud her:

1. Hold fokus på den pædagogiske intention og processen

Det er ikke et mål i sig selv at bruge digitale redskaber, men redskaberne kan være en rigtig god ressource til at understøtte det pædagogiske arbejde, som allerede foregår i dagtilbuddet. Tag udgangspunkt i, hvad det er, I er optagede af – et særligt læreplanstema eller fx at arbejde med børnenes nærmeste udviklingszone – og find frem til, hvilke medier og teknologier der giver mening for jer at arbejde med. Pas på, at selve teknologien – fx appen – ikke bliver for styrende for jeres aktiviteter, ligesom det heller ikke er så vigtigt, hvordan produktet ender med at blive; det er processen, børnene lærer af.

2. Vov at kaste jer ud i nye teknologier

Dagtilbud spiller en stor rolle for, at børnene udvikler deres digitale kompetencer og lærer at forholde sig aktivt og kreativt til at bruge forskellige redskaber og medier. En af de bedste måder, man som pædagogisk personale kan støtte børnene på, er at turde afprøve de nye medier foran børnene (og vise dem, at man selv er lidt usikker og måske fumler lidt). Vis børnene, at det med de digitale teknologier er et rum, som vi skaber sammen, og som vi selv sætter i scene. Hvis børnene selv får lov at prøve kræfter og eksperimentere med redskaberne, giver det dem ydermere agency; nøjagtigt som når man øver selvhjulpenhed i en måltidssituation. Og dét er vigtigt, hvis vi gerne vil lære børnene at bruge de digitale redskaber på en aktiv måde.

3. Giv plads til legen og det eksperimenterende

Børn lærer ved at lege, og det er i legen, børn fx øver sig på de sociale relationer eller træner deres evner til at være kreative og selvstændige. Så giv plads til den legende og eksperimenterende tilgang til de moderne teknologier, og overvej, hvordan børnenes leg kan stimuleres og videreudvikles af at bruge de digitale teknologier.

4. Prioriter og sæt rammerne

Hvis man gerne vil blive skarpere til at bruge de nye digitale redskaber til det pædagogiske arbejde, kræver det en særskilt indsats og et større engagement fra hele dagtilbuddet. Læg en strategi for jeres tilgang, og sæt ord på, hvad I vil opnå, og hvordan I vil nå derhen. Det er fx langtfra nok bare at sende det pædagogiske personale på kursus, det er måden, man arbejder med det på i det daglige, der batter.

5. Tal med forældrene

Nogle forældre er lidt skeptiske over for fx brugen af iPads i deres barns institution, fordi de er bange for, at der er for meget inaktiv skærmtid uden læring. Derfor er det vigtigt at tale med forældrene om jeres syn på og arbejde med de teknologiske redskaber. Vær meget specifik med hensyn til, hvad I bruger redskaberne til, og hvad de bidrager med i forhold til det enkelte barn og hele børnegruppen. Det, der for alvor kan åbne forældrenes øjne, er, hvis de også bliver inddraget i, hvordan de kan bruge digitale redskaber sammen med børnene.

Vidste du, at...

Danske børn er blandt de allermest flittige brugere af medier og digitale teknologier i Europa. Børnene bruger generelt digitale redskaber relativt passivt og konsumerende i hjemmene. Fx bruges tablets oftest som tv og spillekonsol og sjældent som kamera eller til kreativ udfoldelse.

Kilde: Johansen, S. L., & Larsen, M. C. (2016). Digitale medier i småbørnshøjde: Om 0-8-åriges brug af digitale medier i hjemmet. København: Medierådet for Børn og Unge.

Stine Liv Johansen

Lektor, ph.d., Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Stine Liv Johansen er forfatter til en lang række udgivelser om børns leg med digitale medier.

Anne Breinhold Olsen
Chefkonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte