EVA TEMA 12: Digitale dagtilbud

Digitale redskaber kan være en stor pædagogisk ressource og understøtte børns dannelse og skaberkraft. Få inspiration fra forskningen til, hvordan vi kan bruge teknologien mere aktivt i dagtilbuddets læringsmiljø.

Magasin

Magasinet EVA TEMA 12: Digitale dagtilbud

Dette temahæfte udforsker, hvordan digitale redskaber kan bruges til at understøtte det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud. Få ny inspiration fra forskning og praksis til at skabe endnu bedre digitale dagtilbud.

Anne Breinhold Olsen
Chefkonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte

Alle artikler fra EVA TEMA 12: Digitale dagtilbud

Alle numre af EVA TEMA