Artikel

7 gode råd fra legeforskeren: Sådan kan I styrke børnenes legerelationer

03-06-2019
Artikel Dagtilbud for børn

Få legeforsker Ditte Winther-Lindqvists syv bedste råd til at styrke børnenes leg i jeres dagtilbud.

Gennem legen udvikler børn helt naturligt deres fantasi, virkeliglyst, sprog og sociale kompetencer. Og dét at legen har en så afgørende betydning for børn, stiller særlige krav til os voksne, ikke mindst til dem af os, der hver dag arbejder med børns læring, udvikling, trivsel og dannelse i dagtilbud.

1. Øremærk tid til leg, og beskyt den mod afbrydelser

Legen skal tilgodeses og beskyttes i de daglige strukturer og organisering. Overvej om og i hvilken grad legen spiller en sekundær rolle i forhold de planlagte aktiviteter og hverdagsrutinerne. Kan vi fx også bruge den velnormerede formiddagstid til legen? Og kan man fx komme senere ind til frugt, hvis man har en god leg?

2. Lav arbejdsdeling, så nogle af de voksne kan deltage fordybet i legende samspil med børnene

Det er vigtigt, at I organiserer jer på en måde, så der reelt er tid til, at I kan lege uforstyrret med børnene. Det kan være nødvendigt med en ret konkret arbejdsfordeling, så nogle voksnes tid er reserveret til at indgå i legende samspil med børnene, mens andre har til opgave at løse de mere akutte situationer, der opstår – skift af tøj, trøst af børn, besvare opkald osv.

3. Vær opmærksom på, om børnene leger varieret, fantasifuldt og fordybet

Vær opmærksom på, hvilke former for lege børnene leger, og om der er plads til de fysiske lege, de længerevarende fælles fantasilege og regellegene. Hvis børnene fx ikke leger fantasilege med varieret tematik i børnehavealderen, kan det være udtryk for, at de savner inspiration fra de voksne. Er der behov for, at I som voksne også træder ind i legen og af og til guider børnene, så I udvider deres legerepertoire?

4. Tænk over, hvornår og hvordan I selv kan komme i legestemning

Som voksen kan det svært at hengive sig til legen og tage del i børnenes leg, selvom børn elsker, når det sker. Voksne, der aktivt leger med børnene og udstråler, at vores leg er vigtig, er med til at give legen værdi. Så vær opmærksom på, hvad der skal til, for at I selv kommer i legestemning, og øv jer i at lege og træne jeres egen fantasi og jeres egne legekompetencer sammen med børnene.

5. Leg selv med de børn, som står uden for eller på kanten af børnefællesskabet

Nogle børn falder nemt ind i legen, mens andre har sværere ved at knække koden og fx komme ind i andres leg eller selv sætte lege i gang og holde legen kørende. Derfor har nogle børn brug for mere hjælp til at komme i gang med at lege end andre. Ved selv at lege med barnet og finde på forskellige slags lege med barnet, hvor barnet spiller en rolle, giver du barnet flere legeerfaringer, som barnet kan trække på i sin egen leg med andre. Samtidig gør du barnet synligt som legekammerat over for de andre børn.

6. Drag omsorg for legemiljøet ved at sikre spændende ting at lege med, ude som inde

Det fysiske miljø er i høj grad med til at stimulere de spændende lege. Giv jeres legemiljøer ude og inde et eftersyn: Hvilke lege lægger køkkenkrogen op til, er der de rette og spændende remedier, er der ryddeligt og indbydende? Det samme gælder udendørs: Er der forskellige materialer, der taler til børnenes fantasi, og som børnene kan bruge på forskellige måder?

7. Giv (også) plads til de vilde, farlige og pjattede lege

Hvad kan jeg? Hvad tør jeg? I den risikofyldte leg får børn mulighed for at mærke deres egne grænser, og der-for tiltrækkes børn tit af de vilde og/eller pjattede lege. Spænding er tit et omdrejningspunkt for børnenes lyst til at lege, og det er vigtigt, at der også er lege, der møder børnenes spændingsbehov. Tal om, om der er plads til alle slags lege hos jer, også de fjollede og risikoprægede. Og hvor ligger jeres egne barrierer i forhold til at give slip og lade jer rive med?

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte