EVA TEMA 17: Leg for børn

Leg er en helt grundlæggende del af børns måde at være i verden og udvikle erfaringer på. Dette EVA TEMA beskæftiger sig med børnenes leg med hinanden. For jo bedre man som pædagogisk personale forstår legen, jo bedre kan man bidrage til den, udvikle og udvide den – uden at risikere at ødelægge den.

Magasin

Magasinet EVA TEMA 17: Leg for børn

Leg er afgørende for børns udvikling af sociale kompetencer og egenskaber som fantasi, virkelyst og kreativitet. EVA TEMA giver konkret inspiration til at udvikle legefaglighed og -kompetencer.

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte

Alle artikler fra EVA TEMA 17: Leg for børn

Vis flere

Alle numre af EVA TEMA