Artikel

Sådan kan I samarbejde med forældre om børneperspektiver

17-11-2017
Artikel Dagtilbud for børn

Det er svært at forestille sig et dagtilbud, hvor forældre og pædagoger ikke er optagede af, hvad børnene oplever i deres hverdag. Med dette redskab kan dagtilbud få inspiration til at sætte spot på forældresamarbejdet om børneperspektiver.

Forældre og pædagoger kan bidrage med hver deres unikke indsigt i, hvordan børnene oplever det læringsmiljø, de vokser op i. Og hvis forældre og pædagoger samarbejder om at være nysgerrige og blive klogere på børnenes oplevelser, er der et stort potentiale for at udvikle et godt læringsmiljø, der passer til børnenes behov.

Udgivelsen ’Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet’ giver dig, der er leder eller arbejder som pædagog eller medhjælper i et dagtilbud, inspiration til, hvordan I kan samarbejde med forældrene om at lære af børns perspektiver på deres hverdag.

Materialet er lavet af EVA for KL og BUPL og er resultatet af et overenskomstprojekt.

Det får du i materialet

En beskrivelse af dimensionerne i forældresamarbejdet

Bliv klogere på, hvilke aspekter af forældresamarbejdet om børnenes perspektiver som er vigtige at kende til, når I organiserer det pædagogiske arbejde. Hvilken betydning har det fx, om I fokuserer, hvad barnet er ved at lære kognitivt, eller på, hvordan barnet trives?

Du kan læse om, hvad forskellen er på, om det er børnene selv, der formidler deres perspektiver, om det mest er de voksne, eller om det er noget, man udforsker sammen.

Bliv også klogere på, hvordan samarbejdet kan se ud: Er det mest envejskommunikation, hvor pædagogen fx rådgiver forældrene ud fra sin viden om barnet? Går forældre og pædagoger mere undersøgende til værks og er nysgerrige på den viden, de hver især har om barnet? Eller samarbejder pædagoger og forældre ligefrem om i fællesskab at blive klogere på, hvad der er på spil for barnet?

Et redskab til jeres eget arbejdet med børneperspektiver

Redskabet hjælper jer til at undersøge, hvordan I samarbejder med forældrene og børnene om involvering af børnenes perspektiver hos jer. Via hjælpespørgsmål kan I – enten i personalegruppen eller sammen med forældrene – gå på opdagelse i jeres nuværende praksis og finde ud af, om der er noget, I bliver nysgerrige på at undersøge nærmere, eller som I gerne vil ændre.

10 eksempler fra andre dagtilbud - med gode råd fra forskere

Hvad gør de andre? Få 10 konkrete eksempler fra andre dagtilbud, der samarbejder med forældrene om børnenes perspektiver. Fire forskere, som er eksperter i børneperspektiver og forældresamarbejde, giver eksemplerne nogle ord med på vejen og peger på, hvad det er vigtigt at være opmærksom på.

Læs fx om: Legestue i institutionen inden institutionsstart, læringsfortællinger, hjemmeopgaver, udstillinger, interviews med børnene og fælles udforskning af børnenes spor.

Sådan har vi gjort

Inspirationsmaterialet bygger på interview med pædagogisk personale, pædagogiske ledere og dagtilbudsforvaltninger i fem kommuner. Fire forskere, – to danske og to internationale – som er eksperter i forældresamarbejde eller børneperspektiver, har perspektiveret materialet og har kommenteret de 10 eksempler fra praksis, som er med.

Mere om forældresamarbejde om børns perspektiver

Lovforslaget til den styrkede pædagogiske læreplan anviser, at børns perspektiver skal inddrages i tilrettelæggelsen og udviklingen af læringsmiljøet i danske dagtilbud og at dette skal ske i samarbejde med forældrene.

Relateret indhold

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn