Artikel

Dialogkort til evaluering af den pædagogiske praksis

03-10-2018
Artikel Dagtilbud for børn

Følg dialogkortets tre trin til en bedre faglig dialog om jeres pædagogiske læringsmiljø, og hvad det betyder for børnene.

1. Formål

  • Ved alle, der er med til at evaluere, hvad evalueringen handler om og hvad vi skal bruge den til?
  • Hvordan hænger evalueringen sammen med de tolv mål i den styrkede pædagogiske læreplan?
  • Hvordan organiserer vi evalueringen, så personalet har mulighed for at fordybe sig undervejs?

2. Dokumentation

  • Hvordan og i hvilke situationer vil vi dokumentere, så vi opfylder formålet?
  • Hvordan sikrer vi, at vi både kigger på det pædagogiske lærings­miljø og det, børnene får ud af det?
  • Hvordan vil vi inddrage børnenes perspektiv?

3. Analyse og ny retning

  • Hvad viser dokumentation som fx fotos og tegninger om, hvad der sker? Hvordan oplever børnene situationen? Og hvordan oplever enkelte børn situationen?
  • Hvad vil vi gøre anderledes på baggrund af vores nye viden?
Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte