EVA TEMA 14: Evaluerende pædagogisk praksis

Få inspiration til, hvordan man som dagtilbud kan få en stærk evalueringskultur, der styrker det pædagogiske læringsmiljø.

Magasin

Magasinet EVA TEMA 14: Evaluerende pædagogisk praksis

At evaluere handler om at blive klogere på, hvordan det, man gør, virker. Så når den styrkede pædagogiske læreplan formulerer, at det er en opgave for den pædagogiske leder at skabe en evalueringskultur, handler det om netop det. At skabe en kultur, hvor det er en grundlæggende værdi og praksis, at man i dagtilbuddet løbende bliver klogere på, hvordan sammenhængen er mellem læringsmiljøet og børnenes liv 

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte

Alle artikler fra EVA TEMA 14: Evaluerende pædagogisk praksis

Alle numre af EVA TEMA