Tag på rejse i børns perspektiver med mosaiktilgangen

01-02-2015
Artikel Dagtilbud for børn

Børns perspektiver på deres hverdag er en væsentlig kilde til praksisudvikling. Få et kort over rejsen med denne 4-trins-guide i børnemosaikker.

 Mosaiktilgangen giver et systematisk indblik i 0-6-årige børns perspektiver på hverdagen i dagtilbuddet. Her ses barnets perspektiver som fliser i en samlet mosaik. Processen starter i det konkrete, hvor I er nysgerrige med hensyn til, hvad nogle udvalgte børn oplever. Derfra inddrager I flere børn, indtil I til sidst har et billede af, hvad der er særligt betydningsfuldt for den samlede børnegruppe. Det giver jer et solidt fundament for at skabe forbedringer af hverdagen i samspil med børnene. Tilgangen består af de fire elementer Fokus, Indsamling, Forandring og Erfaringsopsamling, der her er illustreret som en rejse mellem fire øer.

1. Fokus

Her starter I jeres rejse. Første opgave er at afgrænse jeres fokusområde. Det kan fx være udeliv, legepladsen, relationer, eller hvad I og børnene er optagede af. I vælger også hver især to-fire fokusbørn, som I er særlig nysgerrige efter at lære bedre at kende, og som I vil følge på hele rejsen.

2. Indsamling 

Her skal børnene på forskellige måder vise jer, hvordan de oplever fokusområdet. Det kan de formidle til jer gennem fotos, tegninger, rollelege, kropslige bevægelser, lyd, film, samtaler m.m. Det vigtigste er, at I sammen med børnene finder de måder, som de bedst udtrykker deres oplevelser på. Sammen med hvert fokusbarn skaber I en samlet mosaik, hvor alle barnets oplevelser indgår som mosaikfliser af udtryk. Mosaikkerne giver jer indsigt i, hvad fokusbørnene oplever som betydningsfuldt. Næste skridt er at spejle indsigterne i hele børnegruppen. Hvordan oplever den øvrige børnegruppe de ting og fænomener, I har fået øje på?

3. Forandring

I har nu fået ny viden om børnegruppens perspektiver på hverdagen i dagtilbuddet og skal overveje, hvordan det giver anledning til forandringer. Det gør I ved at inddrage børn og kolleger i jeres opdagelser og drøfte, hvilke konsekvenser den nye viden skal have.  

4. Erfaring 

Nu er I på den sidste ø, og det er tid til at se tilbage på rejsen. Hvad har I lært om jeres pædagogiske praksis? Hvad har I lært om det at arbejde med børneperspektiver? Hvad skal I være opmærksomme på, næste gang I arbejder med mosaiktilgangen? Måske har I fået øje på nye fokusområder, I og børnene er blevet nysgerrige efter at undersøge sammen. Så kan I sejle tilbage til Fokusøen og starte jeres nye udforskning.

Husk etikken

Der er nogle helt særlige etiske udfordringer forbundet med arbejdet med børneperspektiver. Derfor er det vigtigt, at I fra start til slut har fokus på de etiske aspekter i arbejdet med børns perspektiver.

Relateret indhold

En del af:

Børnemosaikker

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn