Artikel

Dialogkort: Faglig refleksion over børns deltagelsesmuligheder

01-02-2021
Artikel Dagtilbud for børn

Her får I en række spørgsmål, der kan kickstarte en fælles, faglig refleksion over jeres arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Aktiviteter og rutiner kan styrke børnefællesskaberne, men kan også være en barriere for deltagel­se. Som pædagogisk personale kan I arbejde med deltagelsesmu­lighederne i aktiviteter og rutiner

  • Hvordan arbejder vi med deltagelsesmu­ligheder for alle børn i vores aktiviteter og rutiner? Hvad prioriterer vi i planlægningen af aktiviteter og rutiner, og kan deltagelses­muligheder fylde mere?
  • Hvordan kan vi tilpasse og udvide deltagelsesmuligheder i disse aktiviteter eller rutiner? Og hvordan kan vi få indsigt i, hvordan børnene selv oplever at være en del af aktiviteter og rutiner? Prøv at finde på to konkrete ideer til justering af aktiviteter eller rutiner, som I har lyst til at prøve af.

Børns forskellige erfaringer og referencer har betydning for deres mulighed for at deltage i leg og fællesskaber. I kan arbejde med børnenes legeviden for at skabe flere muligheder for deltagelse

  • Hvordan ser legefællesskaberne ud hos os? Er nogle børn på kanten af legefælles­skaberne, fordi de fx gentagende ikke kommer med i leg?
  • Find eksempler på børnenes legeviden som er aktuel i jeres børnegruppe nu? Fx Gurli Gris, tumleleg, eller andet. Hvilken legeviden er der behov for at brede ud til flere børn i børnefællesskabet?
  • Hvordan kan vi konkret introducere børnegruppen til ny fælles legeviden? Find to ideer, I kan prøve af. Fx legemanuskrip­ter, fælles oplevelser eller leg med rekvisitter.
Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte