Artikel

Praksisnær undervisning og tæt dialog med arbejdsgiver kan øge transfer på lederuddannelser

18-01-2021
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Mere end hver femte voksne, der deltager i videregående efter- og videreuddannelse, deltager i en lederuddannelse. Derfor giver det mening at se nærmere på, hvordan lederuddannelserne og arbejdspladserne kan fremme, at deltagerne faktisk får brugt det, de lærer. EVA har set nærmere på gode eksempler og giver inspiration til arbejdet med at øge transfer på de offentlige videregående lederuddannelser.

Det gælder for hele voksen- og efteruddannelsessystemet, at de voksne deltagere skal kunne anvende de tilegnede kompetencer i praksis. At deltagere i uddannelse kan bruge det, de har lært, i praksis, kaldes også transfer. Altså at der sker en overførsel af kompetencer og viden fra en undervisningssituation til den praksis, deltagerne kommer fra og skal tilbage til. Niveauet af transfer er med andre ord et centralt kvalitetstegn ved uddannelserne og noget, som er afgørende for, at deltagere og virksomheder ønsker at bruge voksen- og efteruddannelsessystemet.

I en caseundersøgelse formidler EVA gode eksempler på, hvordan transfer kan fremmes på offentlige videregående lederuddannelser. Det er hensigten, at undersøgelsen kan bruges som inspiration til, hvordan såvel uddannelsesinstitutioner som arbejdspladser kan fremme arbejdet med transfer.

”For at gøre det så handlingsanvisende som muligt, har vi i rapporten delt eksemplerne op i forhold til, om det primært er noget uddannelsesinstitutionerne eller arbejdspladserne kan handle på,” fortæller chefkonsulent hos EVA og projektleder på undersøgelsen, Michael Andersen.

Stærkt strategisk samarbejde gør en forskel

EVA’s undersøgelse viser bl.a., at transfer kan fremmes ved øget dialog mellem uddannelsesinstitution og arbejdsplads. Det muliggør, at der kan laves tilpasninger af undervisningen, så den imødekommer de læringsbehov, der er på arbejdspladsen.

”På den måde knyttes undervisningen tættere til deltagernes praksis, og det kan understøtte en god kobling mellem det, der undervises i, og den praksis deltagerne kommer fra,” forklarer Michael Andersen.

Et stærkt strategisk samarbejde mellem uddannelsesinstitution og arbejdsplads kan desuden fremme transfer ved, at arbejdspladserne forpligter sig til at bakke op om medarbejdernes deltagelse i uddannelserne.

Praksisnær undervisning øger transfer

Underviserne kan også spille en rolle for at fremme transfer på lederuddannelserne. Ved at gøre undervisningen praksisnær, understøtter underviserne nemlig, at deltagerne oplever indholdet som relevant.

”Det gør de fx ved at forbinde teori og undervisningsmaterialer med de pågældende deltageres daglige praksis på de arbejdspladser, de kommer fra, og det kan styrke transfer,” afslutter Michael Andersen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet for Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen og bygger på seks udvalgte cases, som de offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutionerne selv har været med til at udvælge.

Fem af disse cases er udbydere af offentlige videregående lederuddannelser (akademi-, diplom og masteruddannelser samt den offentlige lederuddannelse, DOL). Den sidste case er en arbejdsplads (Århus Kommune) med ledere, som har gjort brug af lederuddannelser.

Caseundersøgelserne er lavet på baggrund af hhv. gruppeinterview samt personlige interview med deltagere, personaleledere på arbejdspladserne samt undervisere på uddannelserne.

Relateret indhold

En del af:

Lederuddannelser

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse