Artikel

Motivation er afgørende for at tage en lederuddannelse

01-02-2016
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Den afgørende faktor er primært min egen motivation. Sådan svarer 2 ud af 3 skoleledere i en undersøgelse af skoleledernes brug af lederuddannelse.

I en ny miniundersøgelse har EVA interviewet 65 skoleledere om deres brug af diplomuddannelser i ledelse for at få en bedre fornemmelse af skoleledernes praksis. Interviewene er en kvalitativ forundersøgelse til effektstudiet "Effekten af lederuddannelsen blandt skoleledere", som EVA offentliggør i medio 2016. Her stiller EVA skarpt på, om den positive effekt af uddannelserne, som lederne selv oplever, også kan aflæses på sygefravær hos lærerne og elevernes faglige præstationer.

EVAluering har bedt vicedirektør og områdechef for grundskole Katja Munch Thorsen om at kommentere på nogle af miniundersøgelsens resultater:

2 ud af 3 skolelederne var selv motiveret for at tage uddannelsen

Den afgørende grund for at tage en lederuddannelse var for to ud af tre af de adspurgte skoleledere deres egen motivation. Ca. en femtedel tog uddannelsen, fordi det var et krav fra kommunen, mens den sidste femtedel pegede på, at det var en kombination af en forventning fra kommunen og deres egen motivation.

”Det er positivt resultat, at så mange af skolelederne selv har været motiveret for at tage en uddannelse, da motivation som oftest fremmer udbyttet. Fra tidligere EVA undersøgelser ved vi også, at skolelederne har efterspurgt kompetenceudvikling især indenfor pædagogisk ledelse. Den er nok en af forklaringerne på skoleledernes store uddannelsesmotivation”udtaler Katja Munch Thorsen.

Flertallet af skoleledere har taget deres uddannelse mellem 2006 og 2012

Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 skoleledere har taget deres uddannelse indenfor perioden 2006 til 2012.

”At så stor en andel af de adspurgte skolelederne har taget deres uddannelse i den periode hænger i høj grad sammen med, at kvalitetsreformen i 2007 har givet skolelederne ret til formel kompetenceudvikling. Tilbage i 2006 viste en undersøgelse fra EVA, at kun 15 % af skolelederne havde taget en lederuddannelse. Det tal var sidste år steget til 69 %. Det viste en spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse, EVA lavede sidste år ” forklarer Katja Munch Thorsen.

Langt de fleste skoleledere tager uddannelse hos offentlige udbydere

Færre end hver 10. har taget deres uddannelse hos en privat udbyder. Størstedelen benytter derimod offentlige udbydere, og langt hovedparten har valgt professionshøjskolernes Diplomuddannelse i Ledelse (DIL), hvorimod kun få har taget Den Offentlige Lederuddannelse (DOL).

”Nogle kommuner har valgt at lave aftaler med en udbyder, mens andre lader skolelederne selv vælge”, siger Katja Munch Thorsen.

Relateret indhold

En del af:

Lederuddannelser

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen