Artikel

Ingen påviselig effekt af skolelederes lederuddannelse på læreres sygefravær og elevers resultater

27-02-2017
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Der kan ikke påvises nogen positiv effekt af skolelederes lederuddannelse på hverken sygefraværet hos lærerne eller elevernes læse- og matematikfærdigheder. Det viser en ny effektundersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

3 ud af 4 skoleledere har gennemført en hel eller dele af Diplomuddannelse i Ledelse (DIL), siden det i 2007 blev besluttet at give alle offentlige institutionsledere ret til at tage en lederuddannelse på diplomniveau.

EVA’s undersøgelse peger på, at det at tage en hel eller dele af en DIL ikke har en positiv effekt på lærernes sygefravær eller elevernes læse- og matematikfærdigheder, som er helt centrale mål i skoleledernes arbejde. Selvom undersøgelsen ikke afdækker de samlede effekter ved den store efteruddannelsessatsning af skoleledere, bør den ifølge EVA’s direktør Mikkel Haarder få advarselslamperne til at blinke:

”Der har været store forventninger til den omfattende uddannelsessatsning, som tilbuddet om diplomuddannelser har udgjort. Det gælder ikke mindst på skoleområdet, hvor mange netop har peget på behovet for at styrke skoleledernes generelle ledelseskompetencer. Men det ser desværre ud til, at effekterne udebliver på centrale mål for skoleledernes arbejde. Det må mane til eftertanke. Resultaterne tyder på, at der er behov for at nytænke lederuddannelsen af skoleledere”, udtaler Mikkel Haarder.

Mulige forklaringer på manglende positive effekter

Der kan være flere mulige forklaringer på den manglende positive effekt af lederuddannelse:

”På skoleområdet er der i stigende grad blevet stillet spørgsmålstegn ved, om indholdet i Diplomuddannelse i Ledelse udgør en tilstrækkelig lederuddannelse for skoleledere. Forskning peger på, at det især er den faglige involverende ledelse, der øger elevernes faglige udbytte, og da Diplomuddannelse i Ledelse primært styrker de generelle lederkompetencer, kan det muligvis være en del af forklaringen på den manglende effekt”, forklarer Mikkel Haarder.

Den manglende positive effekt kan ifølge Mikkel Haarder også have at gøre med, at der ikke har været et tilstrækkeligt fokus på at understøtte skolelederne med hensyn til opfølgning og eventuelt implementering af nye tiltag i forlængelse af deres lederuddannelse.

Baggrund om undersøgelsen

Analysen er baseret på registerdata kombineret med data fra De Nationale Test, og udgør er en totalundersøgelse, hvor alle skoleledere på folkeskoler, som har været ansat på samme skole i mindst 4 år i perioden 2008-2014 indgår. I alt omfatter undersøgelsen 967 skoleledere.

Relateret indhold

En del af:

Lederuddannelser

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen