Artikel

Hvad er effekten af lederuddannelse?

26-11-2015
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Lederne oplever selv, at de bliver bedre ledere, når de tager en lederuddannelse. Det viser tidligere undersøgelse fra bl.a. EVA. Spørgsmålet er imidlertid, om den positive effekt af uddannelserne også kan aflæses andre steder. Derfor vil EVA undersøge, om lederuddannelse på diplomniveau har haft en effekt på sygefravær hos lærerne og faglige præstationer på grundskoleområdet.

Som en del af trepartsforhandlingerne blev det i 2007 besluttet at give alle offentlige institutionsledere ret til at tage enten en diplomuddannelse i ledelse eller den offentlige lederuddannelse. Mere end 12.000 offentlige ledere forventes at have gennemført en lederuddannelse på diplomniveau i de følgende år, og der er dermed tale om en stor uddannelsesmæssig satsning.

Vicedirektør og områdechef for grundskole hos EVA, Katja Munch Thorsen, forklarer fokus på skolelederne således:

”Der er flere gode grunde til at kigge på effekten af lederuddannelse på grundskoleområdet. For det første fordi mange skoleledere har taget en diplomuddannelse, og det kunne derfor være interessant at undersøge, om den store uddannelsesmæssige satsning har en effekt på lærernes sygefravær og elevernes faglige præstationer. For det andet fordi en tidligere undersøgelse fra SFI ikke gav et klart billede, men indikerede at elever har et større fagligt udbytte og trives bedre på skoler, hvor skolelederne har fået efteruddannelse i ledelse. Samtidig tydede det på, at lærerne trives dårligere på skoler, hvor lederne har gennemført lange efteruddannelsesforløb, som fx en diplomuddannelse i ledelse”, udtaler Katja Munch Thorsen.

Et midlertidigt dyk i lærernes trivsel kan dog skyldes mange ting, herunder fx, at ledere iværksætter større forandringsprocesser, som på sigt kan komme til at gavne både medarbejdere og elever i skolen. Derfor er det ifølge Katja Munch Thorsen vigtigt at have blik for, hvordan sådanne indikatorer kan udvikle sig over tid, ligesom det kan være gavnligt at sammenholde udviklingen i lærernes trivsel med elevernes udvikling.

Effektstudie målt på sygefravær og de nationale test

Effekten af diplomuddannelser i ledelse vurderes på to faktorer i EVA’s undersøgelse. Den ene er sygefravær, hvor der fx skelnes mellem korttids- og langtidssygefravær, og den anden er de Nationale Test, hvor der er fokus på elevernes progression over tid.

Lederuddannelse kan potentielt set have mange effekter. Det har eksempelvis også været en del af formålet med de undersøgte diplomuddannelser, at de skulle klæde skolelederne bedre på til at varetage kontakt til forvaltningen og andre organisatoriske opgaver. Der kan med andre ord være mange mulige effekter af uddannelsessatsningen, som ikke indfanges i denne undersøgelse fx elevernes trivsel:

”Omvendt er elevernes faglige udvikling et centralt formål for grundskolen, ligesom lærernes fravær også kan siges at have stor betydning for dagligdagen ude på skolerne. Så uanset, at der potentielt kan være andre effekter af diplomuddannelserne, er det relevant at undersøge, om der er en effekt af lederuddannelse på disse to centrale faktorer”, forklarer Bjarke Tarpgaard Hartkopf, evalueringskonsulent hos EVA, som også er projektleder på projektet.

Relateret indhold

En del af:

Lederuddannelser

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen