Artikel

Områdechef: Kursisterne skal samles op igen efter corona

07-03-2021
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Forårets nedlukning skabte store udfordringer på voksen- og efteruddannelsesområdet, hvor en stor del af undervisningen blev aflyst, og hvor mange deltagere kæmpede med manglende it-kundskaber og sproglige udfordringer. Der ligger en stor opgave i at samle op på det efterslæb, corona har medført, lyder det fra områdechef hos EVA, Camilla Thorgaard.

I hele uddannelsessektoren har elever og undervisere måttet vænne sig til at kommunikere gennem en skærm. Men når undervisningen foregår på et værksted eller ved en maskine, bliver det umuligt at overføre til et digitalt format.

Det ses på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), hvor kun halvdelen af undervisningen blev gennemført under forårets nedlukning. Dele af undervisningen blev udskudt, mens andre dele blev aflyst helt.

På VUC omlagde man til fjernundervisning fra dag ét, og hovedparten af undervisningen blev gennemført. Her kunne man trække på de erfaringer, mange steder havde med fjernundervisning fra før nedlukningen. Det fortæller de undervisere og ledere på voksen- og efteruddannelsesområdet, som EVA har spurgt i en ny undersøgelse af forårets nødundervisning.

Fjernundervisningen er gået ud over læringen

De adspurgte ledere og undervisere fortæller også, at det faglige udbytte af nødundervisningen var lavere end normalt, og at det især er gået ud over de fagligt svage kursister og dem med sproglige udfordringer.

»Vi har formentligt tabt mange voksne i perioden. Ikke mindst på grund af den aflyste undervisning på AMU, men også fordi mange deltagere på voksen- og efteruddannelsesområdet mangler danskkundskaber og it-kompetencer til at kunne følge med i den digitale undervisning,« siger Områdechef for voksen- og efteruddannelse hos EVA, Camilla Thorgaard.

Hun peger også på kursisterne hjemlige rammer som en del af forklaringen:

»Der er måske nogle, der ikke har råd til det fornødne it-udstyr eller plads til et hjemmekontor. Ligesom mange voksne kursister har hjemmeboende børn, hvilket kan være en stor udfordring i forhold til at følge med i undervisningen.«

Corona giver et efterslæb på AMU og VUC

AMU–aktiviteten har generelt været faldende gennem de seneste 15 år, og i de kommende år ligger der nu også en stor opgave i at samle de kursister op, som er faldet fra på grund af coronakrisen. Det vil bl.a. kræve, at den kapacitet, der er i AMU-systemet og på VUC, bliver udbyttet, lyder det fra Camilla Thorgaard:

»Vi ved, at det kræver noget at motivere ufaglærte til at gå i gang med et uddannelsesforløb. Derfor skal vi også have blik for de udfordringer, der er, med at sikre kontakten mellem uddannelser og virksomheder. Lige nu kører der en række projekter om opsøgende arbejde til virksomheder. Projekterne er en del af Puljen til opsøgende arbejde, som blev aftalt i forbindelse med trepartsaftalen i 2017. Men spørgsmålet er, hvem der kommer til at have bolden på sigt? «

Fremtidens voksenuddannelsessystem vil, ifølge Camilla Thorgaard, formentligt også få en opgave med at samle op på nogle af dem, der er børn og unge i dag:

»Coronakrisen kan betyde, at nogle ikke får de basale færdigheder med fra skolen og ungdomsuddannelsen, måske kommer de slet ikke i gang med en uddannelse, før de er 25 år. Nogle af dem møder vi i fremtidens voksenuddannelsessystem, og så skal vi sørge for, at der er gode og relevante tilbud klar.«

Voksenuddannelserne skal bygge videre på den digitale udvikling

Siden EVA’s undersøgelse blev lavet i foråret 2020, kan der være sket en forbedring i onlineundervisningen på voksenuddannelsesområdet. EVA’s undersøgelse viser nemlig, at nogle AMU-udbydere brugte nedlukningen til at udvikle nye digitale forløb. Og i takt med at underviserne på VUC og AMU fik flere erfaringer med digitale formater, udviklede de også deres undervisning, så den fx blev mere varieret.

»Der ligger et særligt potentiale i digitale forløb for voksne, som er i gang med et familie- og arbejdsliv, og som i høj grad kan have gavn af fleksibiliteten med fjernundervisning. Det er vigtigt, vi samler op på de gode erfaringer herfra og ser på mulighederne for at understøtte udviklingsretningen, i de tilfælde hvor den er gavnlig som supplement til andet undervisning,« fastslår Camilla Thorgaard.

Hent hele rapporten om nødundervisningen på voksen- og efteruddannelsesområdet nedenfor.

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse