Artikel

Ingen brug af VEU-godtgørelsesforsøg i forbindelse med fjernundervisning

21-11-2019
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Der var ved udgangen af marts 2019 ingen udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som havde gennemført kurser under forsøget med VEU-godtgørelse fra trepartsaftalen fra 2017. Det viser første milepælsrapport fra Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) evaluering af forsøget.

I forlængelse af trepartsaftalen fra 2017 blev der igangsat et fireårigt forsøg om, at der kan opnås VEU-godtgørelse til lønmodtagere eller virksomheder i forbindelse med deltagelse i AMU, hvor mere end 75 procent er tilrettelagt som fjernundervisning, og hvor der er udviklet centrale prøver. Styrelsen for It og Læring (STIL) har ønsket forsøget evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i perioden 2019-2021 i form af to milepælsevalueringer i hhv. 2019 og 2020 og en afsluttende evaluering af det samlede forsøg i 2021. Den første milepælsrapport er nu offentliggjort.

Rapporten viser først og fremmest, at der per ultimo marts 2019 endnu ikke var blevet identificeret nogen AMU-udbydere, som havde gennemført kurser under forsøget. Rapporten belyser dog også omfanget af fjernundervisning, som udbydes af AMU-udbydere uden for forsøgets rammer. Undersøgelsen viser, at der i foråret 2019 i alt blev udbudt 16 AMU-kurser med 75-100 procent fjernundervisning, og at alle disse AMU-kurser blev udbudt inden for efteruddannelsesområderne; Handel, administration, kommunikation og ledelse (HAKL) samt Bygge/anlæg og industri (BAI). Resultaterne viser dog samtidig, at der udbydes andre former for voksen- og efteruddannelse (VEU) som fjernundervisning. Det mest udbredte er AMU med mindre end 75 procent fjernundervisning, mens der også udbydes indtægtsdækket virksomhed (IDV) både med mere og mindre end 75 procent fjernundervisning. I alt angiver en femtedel af uddannelsesrepræsentanterne, at de udbyder VEU tilrettelagt helt eller delvist som fjernundervisning.

Samlet set peger undersøgelsen på, at der i dag både er en begrænset efterspørgsel efter AMU som fjernundervisning og et begrænset kendskab til forsøget. Hertil kommer, at flertallet af undersøgelsens respondenter kun i lav grad eller slet ikke finder muligheden for fjernundervisning i AMU attraktiv. Det manglende kendskab kan der gøres noget ved, og efterhånden som der udvikles flere prøver til AMU-kurserne, vil flere kurser kunne udbydes inden for rammerne af forsøget. Ministeriet forventer, at de centralt godkendte prøver vil være klar ved udgangen af 2019. EVA vil både i den milepælsrapport, der kommer 2020, og i den afsluttende evalueringsrapport i 2021, følge op på aktiviteten, og de erfaringer AMU-udbyderne gør sig med fjernundervisning.

Relateret indhold